99. Ko Dievs sarga ar septīto bausli?


Kristoloģijas uzdevums

“Dogmatiskā kristoloģija pamatojas uz apliecināšanu no tiem kuri saka: Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”

Kristoloģijas uzdevums


Ka Kristus tiek sludināts, tas mums ir iepriekš noteikts un līdz ar to uzdots. Runa, tātad, nav par kristoloģijas dibināšanu, bet gan par tās īstenošanu un norisi.

Tā ir darbība (1.Jņ.2:18 un 4:1). Mums kristoloģija dibinās uz faktu, ka par ko jāatskaitās (sal. Fil.1:12 u.t.; 1.Kor.12:1-3; Mt.16:13-20; Mk 8:27-30; Lk 9) augšāmceltais un pie Dieva labās rokas paaugstinātais Kungs Jēzus Kristus apliecina pats sevi – arī šodien.

Tad kristoloģija nozīmē saskatīt, kur un kā par Kristu runā pareizi, t.i., saskatīt, kas Viņš ir un ko Viņš dara. Tas vienmēr notiek, ievērojot pieņēmumu, ka Viņš ar Savu Garu Sevi apliecina par Kungu, ka Viņš ir par cilvēku tapušais Dieva Dēls, kurā piepildās Dieva apsolījums, ka Viņš ir Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus (Jņ.1:29).

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.