96. No kādām lietām ticīgajiem ir jāizvairās, lai stāvētu uz pareiza ceļa?


Kristīgu mācītāju savstarpējā saistība

Tā kā katolicismā, pretēji Dieva Vārdam, ir tikuši radīti daudzi dažādi rangi un kārtas (Romas katoļu hierarhija), tad ir nepieciešams uzsvērt biblisko patiesību, ka visi kristīgi mācītāji ir vienlīdzīgi gan pēc to ranga, gan stāvokļa (Mt.23:8; 1.Pēt.5:1).

Kristīgu mācītāju savstarpējā saistība

Tā kā kristīgiem mācītājiem nav citas varas pār savām draudzēm, kā vien tā, ko Dievs viņiem ir devis kā Dieva Vārda kalpiem, tad viņiem nevar būt nekādu dievišķi noteiktu tiesību sev pakļaut savus amata brāļus. Jebkādi baznīcā pastāvoši rangi ir pašu cilvēku ieviesti.

Luters šajā sakarā raksta:

“Saskaņā ar dievišķo kārtību, nedz pāvests ir augstāks par bīskapiem, nedz bīskapi augstāki par prezbiteriem.”

Tā ir patiesa, bibliska mācība.

Līdzīgi katoļiem, arī episkopāļi un citi prokatoliski noskaņoti protestanti sagroza biblisko mācību par kristīgo garīdznieku vienlīdzību.

Runājot par prezbiteriem (πρεσβύτεροι) un bīskapiem (επίσκοποι), Raksti neizceļ pilnīgi nekādas atšķirības, lietojot šos terminus kā sinonīmus (Ap.d.20:17, 28; Tit.1:5, 7).

Sv. Pāvila vārdi visiem kristiešiem nebūt cilvēku kalpiem (1.Kor.7:23) attiecas uz jebkādiem mēģinājumiem nodibināt baznīcā cilvēcisku varu, ieviešot tajā hierarhismu.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

4 atsauces par “Kristīgu mācītāju savstarpējā saistība”

 1. Cody:


  Strādāju vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem. Kādā brīvbrīdī ar kolēģi, kas tikko pabeidza katoļu iesvētes mācību (mazliet ne pa tēmu: pat pēc tā pārliecināts ateists, bet vēlas latviešu tradīcijās veikt reliģiskus rituālus – laulāties baznīcā un kristīt bērnus, lai tie neslimo un ir veiksmīgi), sākām dzīt jokus salīdzinot mūsu uzņēmuma un baznīcas hierarhiju. Atradām gandrīz precīzu spoguļattēlu savā uzņēmumā no pāvesta līdz priesterim. Apskatot LELB struktūru, redzu, ka tā ir veidota atbilstoši mūsdienu ekonomiskajām prasībām izstrādātam biznesa projektam – http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_virsvalde
  Tikai salīdzinot ar mūsu uzņēmuma veiksmīgo darbību šajā shēmā iztrūkst draudžu mācītāji.

 2. Janis Karklins:


  Cody, kādu laiku atpakaļ avīzē “luterānis” bija labu rakstu sērija no māc. Ilāra Plūmes par Lelb satversmi no 20gs.pirmssākumiem.

 3. Janis Karklins:


  p.s. uz šo dienu tur uz labo pusi nekas nav mainījies.

 4. golems:


  Cody,
  LELB ir diezgan smagnējs uzņēmums, kurā varbūt pat par daudz liela vieta ierādīta dažādu lēmumu pieņemšanai dažādās struktūrās par baznīcas dzīves laicīgo pusi un tai piemīt baznīcai neraksturīga ( un varbūt pat nevajadzīga )demokrātija.
  RKB ar savu tīro hierarhiju varētu būt daudz dinamiskāka.Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.