353. Kas bauda Vakarēdienu sev par labu?


Kristieša ieroči

“Beidzot – topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā.” [Ef.6:10]

kristieša ieroči

Cilvēka dzīve uz zemes ir nepārtraukts karš. Kristietim jābūt kā karavīram, kurš nemitīgi cīnās ar ienaidnieku. Kristieša ieroči aprakstīti svētā Pāvila vēstulē efeziešiem. [Ef.6]

Pirmā ir patiesības josta. Tā ir šķīstas Evaņģēlija mācības patiesa apliecināšana, nevis liekuļota un tēlota ticība.

Otrās ir taisnības bruņas. Tā ir ticības un grēku atlaišanas taisnība. Taisnība, par kuru Mozus saka: “Ābrāms uzticējās Tam Kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību.” [1.Moz.15:6]

Trešās ir kurpes, ar kurām apauj kājas, proti, mūsu aicinājuma darbi jeb ticības augļi.

Ceturtais ir ticības vairogs. Tas ir pats Kristus un Viņa atpērkošās asinis, kas mums jātur ienaidnieka ugunīgo bultu priekšā.

Piektā ir pestīšanas bruņcepure. Tā ir mūžīgās dzīvības cerība.

Sestais ir Gara zobens. Tas ir Dieva Vārds un lūgšana. Tāpat kā gaiļa dziedāšana var izbiedēt lauvu, tāpat velnu var pārvarēt un satriekt ne ar ko citu, kā ar Dieva Vārdu un lūgšanu, kā mēs to redzam paša Kristus piemērā.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.