177. Kā es zinu un ticu, ka mans Pestītājs ir patiess cilvēks?


Kas un kāda ir mūžīgā dzīvība

“Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. ” [Jņ.17:3]

Kas un kāda ir mūžīgā dzīvība


Šajos vārdos Kungs Kristus izsaka to, kas un kāda ir mūžīgā dzīvība. Kristus grib atbildēt, sacīdams: tas notiks tādā veidā, ka viņi atzīs Tevi, vienīgo patieso Dievu, un To, kuru Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.

Tādēļ ikvienam, kurš grib rīkoties tā, lai varētu justies droši, ir jāsargās no visa, ko cilvēka prāts un domas grib mācīt par šo artikulu; viņam jāzina, ka nav cita padoma, kas ļautu pastāvēt pret velna maldināšanu, tikai cieši turēties pie skaidrajiem Rakstu vārdiem, necenšoties domāt un spekulēt kaut kur tālāk, bet sakot: tas, ko Kristus saka, ir patiesība, kaut arī nevienam cilvēkam nav iespējams saprast, aptvert un zināt, kā tas var būt.

Jo ar cilvēka prātu nav iespējams saprast pat mazāk nozīmīgos ticības mācības artikulus, tā ka neviens cilvēks uz zemes bez Dieva vārda nevar iemantot pareizas domas un drošu atziņu par Dievu.

Jjo augstāk cilvēka prāts tiecas, gribēdams izdibināt Dieva būtību, darbus, gribu un padomu, jo tālāk no šīm lietām aizklīst un galu galā nonāk tik tālu, ka par Dievu nemaz vairs nespēj domāt un netic vairs itin nekam.

Jo tie ir skaidri un vienkārši vārdi, kurus ikviens var uztvert un saprast: visiem, kuri tic, Kristus dod mūžīgo dzīvību. Bet, tā kā mūžīgo dzīvību dot nevar neviens cits, tikai Dievs, tad nenoliedzami ir jāsecina, ka Kristus ir patiess, dabisks Dievs.

Birkas: , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.