40. Kura nedēļas diena bija atpūtas diena Vecajā Derībā?


Kas tad īsti Baznīca ir?

Baznīca ir no grēka, velna un nāves varas atpirktu grēcinieku svēta sadraudze, ar vienu pamatu (Kristu) vienu ticību (Svētajā Garā) un vienu Kristību (Trīsvienīgā Dieva vārdā) kas izplatījusies visā pasaulē.

Kas tad īsti Baznīca ir


Baznīcas pazīmes ir šādas:

  • tajā tīri un skaidri, bez viltus tiek mācīts Dieva vārds (Ef.2.un 4., 2.Kor.2, 2.Tim.1) un ļaudis to labprāt klausās un mācās, un seko tam (Jņ.10);
  • ļaudis pieņem Dieva vārdu (1.Tes.1, 1.Kor.15) un atzīst to (Mt.10), un saskaņā ar Dieva vārdu tiek paturēti vai atlaisti grēki (Mt.16, Jņ.20);
  • sakramenti tiek lietoti pēc Dieva kārtības un iestādījuma (Mt.28), ļaudis lieto sakramentus (Mk.16, 1.Kor.10 un 12) un piesauc Dievu tā, kā to māca Viņa vārds (Lk.19, 1.Kor.1, Ps.29).

Baznīca ir Kristus iedibināta (pieder Dievam), tā pastāv uz Dieva vārda pamata (1.Kor.3, 1.Ķēn.19) un Dievs (ar savu Svēto Garu) to uztur līdz pasaules galam (Ap.d.1:8; Rom.10:18) baznīca dzied: “Bez tavas Dievišķās žēlastības nav cilvēkā nekā šķīsta.”

Tas nozīmē, ka nevar piederēt Kristum bez ārējas piederības baznīcai, bet ārēja piederība Baznīcai nav garants pestīšanai.

Ticību dod Svētais Gars, un lai saprastu, kas ir Baznīca (kā arī, lai noteiktu tās robežas) vispirms ir jānoskaidro, ko Baznīca māca (kā arī kas to māca) un kas ir ticība Baznīcas mācībai (un kas šādu ticību dod). Apgalvojums “nespēj ticēt pestīšanai” neattiecas tikai uz tiem, kas ārēji nepieder baznīcai, jo ārpus Kristus Jēzus nav pestīšanas (Ap.d.4.12), (Jņ.14:6). Ar to domāti tie, kuri saucas vai domā, ka ir Baznīcai piederīgi, bet tic pa tukšo (it kā tic, bet to ticība ir bez darbiem).

Runājot par vispārējo vai katolisko Baznīcu, vienmēr jāpatur prātā, ka tās blakusprodukts uz zemes ir viltus baznīca (visi tie, kuri dzirdējuši Dieva vārdu, likušies Kristīties, bet netic Evaņģēlijam, proti, Dieva žēlīgajai vēstij, ka Kristus vietnieciskās gandarīšanas dēļ viņiem ir brīvi dāvāta grēku piedošana, dzīvība un pestīšana) pagāni, velni un bezdievīgie nespēj grēku piedošanai ticēt. Tie vienkārši izliekas ka tic, it kā mēģinot pārliecināt pasauli, citus, jebšu sevi pašus.

Kas tad īsti Baznīca ir? Tie ir īstie ticīgie! Kristīgā Baznīca ir tie, kas patiesi tic ka Jēzus ir Kristus; Jā visi patiesi ticošie, jeb katrs no tiem, kurš tic patiesi. Vai šiem kas kādam jāpierāda?; vai tiem jātaujā, kur, kāda un kas tad īsti Baznīca ir?

Birkas: , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.