226. Ko nozīmē, ka Draudze ir vispārēja?


Kas ir svētīgs cilvēks?

Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti! Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid! [Ps.32:1-2]

svētīgs cilvēks


Kādu cilvēku var uzskatīt par laimīgu un svētīgu? Tādu, kam ir pietiekami daudz naudas, skaista māja, labs un cienījams stāvoklis sabiedrībā turklāt vēl laba veselība? Ja cilvēkam tas viss ir, viņš taču ir laimīgs un svētīgs, vai ne?

Mums ir pietiekami daudz iemeslu pateikties Dievam par visu labo, ko savā zemes dzīvē no Viņa saņemam. Tomēr vienlaikus mēs nedrīkstam šīm lietām pārlieku piesiet savu sirdi.

Taču šajā psalmā sniegta vēl kāda būtiska Dieva vārda mācība: “Svētīgs ir cilvēks, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti!”

Aplūkosim šos vārdus garīgā skatījumā un jautāsim: “Kas ir svētīgs?” Nav šaubu, ka svētīgs ir cilvēks, kuram ir daudz garīgu dāvanu, kas allaž savā dzīvē jūt Gara spēku, kuru nekad nemoka šaubas par savu dievbērnību un ko apkārtējie uzskata par labu kristieti. Vai tāds nav teicams kristietis un svētīgs cilvēks?

Jā, tā patiesi ir liela Dieva žēlastība. Būsim pateicīgi Dievam par visām viņa dāvanām un talantiem, ko Viņš mums piešķir un kurus varam lietot savā kalpošanā.

Bet vēlreiz pārdomāsim tikko lasītos psalma vārdus: “Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti! Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid!”

Lielākā svētība ir – būt Dieva bērnam ticībā Jēzum. Svētīgs tas cilvēks, kam ar Dievu ir šādas žēlastības attiecības.

Kad viss ies bojā un zudīs, tā būs vienīgā lieta, kas paliks un nezudīs. Cilvēks var zaudēt materiālās bagātības, viņu var pievilt veselība un no viņa novērsties līdzcilvēki, taču Jēzus dēļ šis cilvēks arvien būs svētīgs Dievabērns, jo svētīgu to dara Viņa piedošana.

Pārbaudījumu tumšajā naktī cilvēks var pazaudēt visu drošību un pārliecību. Kad sirds kļūst smaga, viņš vairs nespēj ticēt savai dievbērnībai. Bet arī šādā brīdī kristietis ir un paliek svētīgs, jo ticībā Jēzum ir saņēmis Dieva dāvāto grēku piedošanu.

“Kur ir grēku piedošana, tur ir dzīvība un svētība,” – sacīts “Mazajā katehismā”.

Gods un slava Dievam šīs svētīgās patiesības dēļ!

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.