23. Kādas trīs lietas valda sirdī tam, kas paļaujas vienīgi uz Dievu?


Kas ir pasaules uzvarētājs?

Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls. [1.Jņ.5:5]

Kas ir pasaules uzvarētājs


Īsta, uzvaroša ticība ir tā, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls. Šāda ticība ir pārdabisks spēks, ko Svētais Gars rada kristiešu sirdīs.

Tā ir skaidra un noteikta izpratne, kas nesvārstās šurpu turpu, nedz ieplestām acīm raugās apkārt, lai sekotu savām cilvēciskajām domām. Bet tā satver Dievu Kristū, Viņa Dēlā, kas sūtīts no Debesīm, kurā Dievs ir atklājis savu gribu un savu sirdi, izglābdams mūs no grēkiem un nāves un ievezdams žēlastībā un jaunā, mūžīgā dzīvē.

Īsta ticība ir arī paļāvība nevis uz paša cilvēka nopelniem un cienīgumu, bet uz Kristu, Dieva Dēlu, un Viņa spēku un varu, kas stājas pretī pasaulei un velnam. Tādēļ arī šāda ticība nav kāda vēsa, laiska, tukša un bezdarbīga doma, bet dzīvības pilns spēks.

Kur tāda ticība ir, tur jāseko arī augļiem un uzvarai; ja tā nenotiek, tas nozīmē, ka cilvēkam vēl nav ne ticības, ne jaunās piedzimšanas.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.