167. Kā Dievs apsargā tevi?


Kas ir no svara

Un Jēzus, viņu domas redzēdams, sacīja: “Kāpēc jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk – vai sacīt: tev tavi grēki ir piedoti, – vai sacīt: celies un staigā?” (Mt.9:4-5)


Jēzus sacīja slimajam: “Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti.” Rakstu mācītāji par to sadusmojās, apgalvojot, ka Jēzus zaimo Dievu. Kurš gan var piedot grēkus kā vienīgi Dievs?

Jēzus viņiem jautāja: kas ir vieglāk, vai teikt cilvēkam, ka viņa grēki ir piedoti, vai arī pavēlēt slimniekam celties no slimības gultas spirgtam un veselam?

Kā atbildēt uz šādu jautājumu?

Iespējams, cilvēks domā, ka visuvarenajam Dievam abas lietas ir vienlīdz vieglas. Tiklīdz Dievs saka vārdu, viss notiek.

Ja vēlamies būt ciniski, varam teikt, ka vieglāk ir piedot grēkus – jo neviens taču nevar to pārbaudīt! Turpretī visi var redzēt, vai slimais ir piecēlies un kļuvis vesels, vai ne?

Taču šāda spriedelēšana neko nelīdz. Ja no sirds vēlēsimies noskaidrot Jēzus jautājuma jēgu un būtību, mēs nonāksim pie gluži citiem secinājumiem.

Vispirms noskaidrosim, kas nepieciešams, lai Jēzus varētu pasludināt grēku piedošanu. Kas svētajam Dievam bija jādara, lai cilvēkam piedotu visus viņa grēkus un vainas?

Šis jautājums mums palīdzēs nonākt pie īstās atbildes. Bībele vēsta, ka mēs visi esam dārgi atpirkti (1.Kor.6:20). Jēzus ir atpircis mūs no pazušanas ar Savām dārgajām asinīm un krusta nāvi.

Gatavodams Kristus izpirkšanas upuri, svētais Dievs kādu laiku varēja atstāt neievērotus cilvēku grēkus. Taču pienāca diena, kad Dievs atklāja Savu taisnību, likdams Jēzu un Viņa asinis par žēlastības troni, lai tādējādi glābtu un darītu taisnu ikvienu, kas tic Jēzum (Rom.3:22-26).

Slimā cilvēka dziedināšana Jēzum maksāja daudz vairāk nekā tikai vārdus. Padodamies Dieva dusmām, Viņš par to samaksāja ar Savu nāvi pie krusta, lai nopelnītu mums žēlastību un visu grēku piedošanu (Gal.3:13).

Lai slavēts Jēzus, kas tik dārgi samaksājis, un Viņa svētais vārds!

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.