108. Kas ir nepatiesa liecība?


Kam pieder autortiesības uz Bībeli?

Kas ir Bībeles sarakstītāji?


Vecā Derība ir Mozus un citu praviešu sarakstīta. Jauno Derību ir sarakstījuši apustuļi un evaņģēlisti. Tie ir darbojušies Svētā Gara spēkā, kurš deva cilvēkiem savu Vārdu kā runātā, tā rakstītā veidā.

Dāvids saka:

Tā Kunga Gars runā ar manu muti, un Viņa vārds ir uz manas mēles. [2.Sam.23:2]

Apustulis Pāvils raksta:

Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir; jo pats Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. [1.Tes.2:13]

Kristīgā mācība »

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.