284. Kādi mēdz būt pārbaudījumi?


Kas ir sludināšanas amats?


Sludināšanas amata uzdevums ir apkalpot draudzē dvēseles, mācīt un sludināt Dieva Vārdu, dalīt sakramentus, kā arī lietot atslēgu varu, sasaistot grēciniekus, kas negrib atgriezties, ar viņu pašu grēkiem un atlaižot grēkus to nožēlotajiem.

Paklausiet saviem vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu dvēselēm kā tādi, kam būs jādod atbildība, lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis nopūzdamies, jo tas jums nav derīgi. [Ebr.13:17]

Viņam jārūpējas par sludināšanu, kas atbilst mācībai, lai viņš būtu spējīgs paskubināt veselīgajā mācībā un atspēkot tos, kas runā pretim. [Tit.1:9]

Pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā nelaikā, norāj, brīdini, paskubini visā pacietībā un visos mācības veidos. [2.Tim.4:2]

Tā, lai ikviens uz mums skatās kā uz Kristus kalpiem un Dieva noslēpumu namturiem. [1.Kor.4:1]

Un, to sacījis, viņš dvesa un sacīja viņiem: “Ņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. [Jņ.20:22-23]

Kristīgās Baznīcas un tās amatos esošo pienākums ir sniegt teoloģisku izglītību tiem, kuriem ir nolūks to iegūt.

Un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klātesot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus. [2.Tim.2:2]

Kristīgā Mācība »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.