322. Kā draudze sasaista grēkotājus?


Kalpošana ar dāvanām

Kad vīrietis iemīlas sievietē, vai sieviete vīrietī, viņiem dabiski rodas vēlēšanās apdāvināt savu iemīļoto. Šīs dāvaniņas var būt pavisam mazas, īpaši tad, ja jums nav daudz naudas. Un tās var būt arī ļoti lielas un dārgas, kā tās, ko gudrie vīri no austrumiem atnesa Jēzum, kā tas parādīts šajā gleznā. “Tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres” (Mt. 2:11).

Kalpošana ar dāvanām

Ko gan jūs domātu par šiem gudrajiem, ja tie, atvēruši savas mantu lādes, sniegtu Jēzum tikai dažas zelta monētas vai tikai mazdrusciņ vīraka un mirru, paturot sev lielāko daļu dārgumu. Droši vien jūsu teiktu, ka viņu pielūgšana nav bijusi patiesa.

BAGĀTĪGA ZIEDOŠANA VAI PIETICĪGS DEVUMS?

Kādas Jēzum varētu šķist mūsu dievkalpojumā pienestās dāvanas? Ja mēs tās dodam negribīgi, vai tikai to, kas mums pašiem nav īsti vajadzīgs, vai Viņam nebūtu jādomā, ka mūsu atbilde uz dievkalpojumu nav patiesa un pietiekama? Dievam neinteresē nauda pašas naudas dēļ. Viņam jau tāpat pieder visas lietas! Bet Dievam patīk saņemt jūsu dāvanas, ja tās nāk no pateicīgas, ticīgas sirds, kas uzklausa Viņa vārdu un uzticas tam.

Austrumu gudrie pasniedza Jēzum savas vislabākās dāvanas – zeltu, vīraku un mirres. Tas tomēr nenozīmē, ka Dievs gaida no mums tikai dārgas dāvanas. Mēs to zinām tāpēc, ka Jēzus uzslavēja nabadzīgo atraitni (Lk. 21:1–4), kaut arī viņa bija ziedojusi tikai divas niecīgas monētas (Lk. 21:2). Jēzus teica, ka viņa ir ziedojusi visvairāk, jo „viņa ziedojusi no savas trūcības visu savu padomu” (Lk. 21:4).

MĪLESTĪBAS, NEVIS NAUDAS DĒĻ

Iespējams, jūs dara nemierīgu doma, ka ar sirdi jūs apzināties – jūsu devums Jēzum, proti, jūsu ziedojumi baznīcā, nav tik lieli, kā tie varētu būt. Varbūt jums šķiet, ka ja ziedosiet Dievam vairāk, naudas pietrūks jums pašam.

Dievs par ziedojumiem saka, lai ikviens pienes savu dāvanu “pēc tās svētības, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev devis” (5. Moz. 16:17). Ar šiem vārdiem Dievs rāda, ka viņš nepieprasa obligātus ziedojumus un neuzliek tos kā pienākumu. Dievs nepieprasa no jums kādu konkrētu naudas summu, bet atstāj jums brīvu izvēli paust savu mīlestību dodot nevis cik vajag, bet cik jūsu varat. Tāpat kā mīlošs vīrs vai sieva vēlas savam dzīvesdraugam sniegt labākās dāvanas, vai nu tās būtu lielas, vai mazas, arī tie, kas mīl Jēzu, vēlas dot Viņam savas labākās dāvanas.

LAI JŪSU DĀVANA NĀK NO SIRDS

Kad nākamreiz dosities uz dievkalpojumu klausīties Dieva vārdu, padomājiet par šeit attēlotajiem austrumu gudrajiem. Nebēdājiet, ka jūs nespējat atnest tik dārgas dāvanas kā zelts, vīraks un mirres. Austrumu gudrie atnesa Jēzum tādas dāvanas, kādas spēja, tā izrādīdami Viņam savu mīlestību. Metieties ceļos un pielūdziet Jēzu tāpat kā viņi, līksmojiet un baudiet Jēzus klātbūtni, sniedzot Viņam savu labāko dāvanu, pat ja jūsu pienesums ir tikai atraitnes niecīgie graši.

    Mīļais Kungs, dziļi iedēsti manā sirdī šo stāstu par austrumu gudrajiem, kuri ar savām dāvanām nāca apliecināt mīlestību Jēzum. Nevēlos, lai mans ziedojums Tev būtu kā pienākuma slogs. Ar Savu Evaņģēliju atver manu sirdi un manu maku, lai dievkalpojumā es varētu Tev ar mīlestību dot no tā, ar ko Tu esi mani svētījis. Es nespēju pats sevī radīt tādu ticību un paļāvību. Radi manī ticību ar savu piedošanas un dzīvības vārdu. Āmen

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.