123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?


Kurš ir tavs kungs? Grēks vai Jēzus?

Kas ir grēks? Pasaule definē grēku kā noteiktas darbības vai kļūdas, kas kaitē mums pašiem un citiem. Taču Dievs definē grēku gluži citādi. Aplūkosim kādu Bībeles stāstu, kurš var palīdzēt mums saprast Dieva doto grēka definīciju, kā arī to, kā tā attiecas uz mūsu dzīvi.

cilvēks ar asiņojošu uzaci

cūkas iedzīšana jūrā Jēzus un dēmonu apsēsts vīrs

Vispirms uzlūkosim attēlotā vīra savainoto vaigu. Viņa savainotā un nobrāztā seja atgādina kādu Jēzus sastaptu dēmonu apsēstu vīru, kurš “bija vienmēr naktīm un dienām kapos un kalnos, [un viņš] brēca” [Mk.5:5]. Šis vīrs noteikti ir pelnījis mūsu līdzjūtību. Viņu bija apsēdis velns, kas viņu kontrolēja un lika “sist sevi ar akmeņiem.” [Mk.5:5]

MUMS PIEMĪT NEĀRSTĒJAMA KAITE

Iespējams, ka mēs neesam dēmonu apsēsti un nekropļojam sevi kā šis vīrs. Taču nenoliedzami arī mēs būsim piedzīvojuši teju vai nepārvarama kārdinājuma brīžus, kad, līdzīgi Sv. Pāvilam, esam vēlējušies izsaukties: “Labo, ko gribu, es nedaru, bet ļauno, ko negribu, to es daru.|” Kas tad liek mums darīt šo nevēlamo ļauno? Sv. Pāvils paskaidro, ka tas ir “manī mītošais grēks.” [Rom.7:19-20] Citiem vārdiem, grēks nav vienīgi tas, ko mēs darām. Patiesībā tas ir mūsos mītošs iekšējs spēks, kurš liek mums darīt ļaunu.

Dievs definē grēku kā mums piemītošu negatīvu spēku. Šī definīcija radikāli atšķiras no tā, ko par grēku uzskata laicīgajā pasaulē. Mārtiņš Luters raksta:

“Grēks Rakstos nozīmē ne tikai kādu ārēju miesas darbu, bet gan visu, kas rosina un pamudina cilvēku to veikt.”

IR ZĀLES ŠĪS KAITES DZIEDINĀŠANAI!

Ko tad mēs varam iesākt? Vai varam gūt kādu palīdzību? Līdz pat pēdējam elpas vilcienam šī neārstējamā kaite pastāvīgi liks mums domāt sliktas domas un darīt ļaunu sev, citiem un Dievam. Lai gan šajā dzīvē mēs tā arī nekad netiksim pilnīgi dziedināti no dzīvā grēka varas mūsos, Dievs mūs aicina: “Lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā! Neklausait vairs viņas iekārēm!” [Rom.6:12] Taču Dievs ne tikai liek mums apspiest šo ļaunumu, šo neārstējamo grēka kaiti, bet arī norāda mums, kā tas ir darāms.

Lai saprastu, kā ir iespējams cīnīties pret mūsos mītošā grēka varu, kā piemēru izmantosim kādu ļoti izplatītu slimību – diabētu. Tas nav ārstējams, taču ar regulāru insulīna injekciju palīdzību to var sekmīgi kontrolēt. Līdzīgi arī grēka vara nav izdziedināma, taču to ir iespējams kontrolēt. Kā mēs to varam zināt? To mums apliecina Dieva vārds. [1.Moz.4:7; Rom.6:12] Mums ir dota prieka vēsts, ka šo nedziedināmo kaiti ir iespējams uzveikt: “Lielāks ir Tas [Jēzus], kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē/” [1.Jņ.4:4] Jēzus ir tās zāles, kas var pasargāt mūs no velna!

DIEVA DOTĀS ZĀLES IR MŪSU PALĪGS, CERĪBA UN IEPRIECINĀJUMS!

Kā mēs varam uzņemt šīs garīgās zāles, kas mums palīdz kontrolēt nedziedināmo grēka varu? Tās jāuzņem ar acīm, ausīm un muti! Mēs regulāri uzņemam Kristu, uzklausot un lasot Viņa vārdu, kā arī saņemot dzīvinošo Vakarēdiena sakramentu. “Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši.” [1.Jņ.2:14] Jēzus sacīja: “Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu.” [Jņ.14:23] Luters paskaidro, ka Jēzus šeit saka: “Es darbošos jūsos.”

PRIECĀSIMIES PAR DIEVA ŽĒLASTĪBAS ZĀLĒM!

Dieva sniegtā grēka definīcija ievērojami, pat radikāli atšķiras no tās grēka izpratnes, ar kādu jums, iespējams, būs nācies saskarties ikdienā. Velns ir izkropļojis vispārpieņemto grēka definīciju. Grēks nav vienkārši kāda kļūme vai misēklis, kas laiku pa laikam atgadās mums katram, vai kāda mūsu darbība, kura kaitē citiem.

Lai gan grēks galu galā noved mūs pie fatāla iznākuma, tā iedarbību uz mūsu dzīvi ir iespējams kontrolēt. Pirmo pretlīdzekli tā iedarbībai mēs saņemam Kristībā. Pateicoties tai, mēs “vairs nekalpojam grēkam” [Rom.6:6]. Pēc Kristības Dievs pasargā mūs no grēka varas, ļaujot regulāri saņemt Savu vārdu un Vakarēdiena sakramentu. Tādēļ “kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat izglābti” [1.Pēt.2:2].

Visbeidzot, kad šī dzīve būs galā, Dievs sauks mūs mājup un grēks ar visu tā varu paliks nebūtībā. Tad mēs kļūsim patiesi brīvi un Kristus klātbūtnē varēsim saglabāt šo brīvību uz mūžiem!

    Mīļais Kungs Jēzu, būdams līdzdalīgs Ādama grēkā, es esmu mantojis neārstējamu garīgu kaiti. Es pateicos tev par Tava dzīvā vārda zālēm, kas man ļauj apvaldīt šo grēka kaiti. Dod, ka varu palīdzēt arī citiem apjaust, ka viņiem nav jāļauj šai kaitei izpostīt viņu dzīvi, bet ka arī viņiem ir pieejams Tavs dzīvais vārds, kas ļauj apvaldīt šo dēmonisko spēku. Dārgais Kungs, es pateicos Tev par spēku, ko Tu man dāvā. Es paļaujos uz Tavu un Tava vārda uzvaru. Āmen.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.