28. Par ko Dievs runā otrajā bauslī?


Kā mēs varam būt droši, ka Dievs dzird mūsu lūgšanas?

Mūsu Kungs ir aicinājis savu tautu izteikt savas vajadzības Viņam īpašā, personiskā veidā, runājot ar Viņu kā ar mīlošu Tēvu, kas vēlas saviem bērniem tikai to vislabāko.

Kā mēs varam būt droši, ka Dievs dzird mūsu lūgšanas

Vecajā Derībā mēs lasām. kā Viņš uzklausīja savas tautas Israēla lūgšanas, kad tā bija verdzībā Ēģiptē (2.Moz.3:7-10).

Savas kalpošanas laikā Jēzus dzirdēja atraitnes, kuras dēls bija miris, klusās lūgšanas un atdeva viņam dzīvību (Lk.7:11-15), Viņš atbildēja aklā lūgšanām pēc redzes (Lk.18:35-43). Jēzus mums māca savu lūgšanu, lai mēs varētu izteikt savas vajadzības Dievam (Mt.6:9-13), un ir apsolījis tās uzklausīt (Jņ.14:13-14).

Ja mēs lūdzam mūsu Pestītāja Jēzus Kristus vārdā, mēs varam būt droši, ka Dievs šīs lūgšanas sadzirdēs.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.