250. Kurš iegūs mūžīgo dzīvību?


Jēzus ir…

Kā lai es zinu un ticu, ka Jēzus ir patiess Dievs un patiess Cilvēks?

Jēzus ir

Es zinu, ticu un esmu pārliecināts, ka mans Pestītājs Kristus Jēzus ir patiess cilvēks un patiess Dievs, tādēļ, ka svētā Bībele piešķir Viņam:

PATIESS DIEVS

UN

PATIESS CILVĒKS

1. Dieva vārdu. [1.Jņ.5:20] [Jņ.20:28]

2. Dievam piemītošas īpašības:

= Mūžīgs.[Jņ.1:1-2]

= Nemainīgs. [Ebr.13:8]; [Mt.28:20]

= Viszinošs/Visvarens. [Jņ.21:17];
[Mt.28:18]; [Ebr.1:3]

3. Dieva darbus:

Svētā Gara sūtīšanu.[Jņ.15:26] [Jņ.16:7]

Radīšanu. [Jņ.1:3]

Pārvaldību. [Kol.1:17] [Lk.8:25] [ Jņ.11:38-44]
[Lk.7:11-16] [Mt.28:5-6] [Jņ.10:17-18]

Grēku piedošanu. [Mt.9:6]

Pastarās tiesas turēšanu. [Jņ.5:27]

4. Tādu pašu godu kā Tēvam. [Jņ.5:23]

…tāpēc ka Bībelē Viņam ir piešķirts:

1. Cilvēka vārds. [1.Tim.2:5]

2. Cilvēka ķermenis,

miesa un dvēsele. [Lk.24:39]; [Mt.26:38]

3. Cilvēka dabiskās darbības

Jēzus piedzima [Lk.2:1-12]

pieauga [Lk.2:52]

nogura [Jņ.4:6]

gulēja [Mk.4:38]

bija izsalcis [Mt.4:2]

bija izslāpis [Jņ.19:28]

raudāja [Jņ.11:35]

cieta un nomira [Mt.26:27].

Kristīgā Mācība »

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.