95. Vai var gūt piedošanu par sestā baušļa pārkāpšanu?


Jezuītu gravīra luterāņiem

Vasarsvētku Bībeles stundai, runājot par attiecīgās svētdienas teksta eklezioloģiju, izvēlējos Hieronīma Nadāla [Jerome Nadal SJ] gravīru. Divu iemeslu pēc:

Jezuītu gravīra luterāņiem


1] Interesanta ir Hieronīma Nadāla [1507–1580] interpretācija. Viņš Svētā Gara nākšanas notikumu ievieto tai pašā namā, kur Jēzus Zaļajā ceturtdienā iedibināja Vakarēdienu – kā gravīras paskaidrojumā b. punktā lasām: Coenaculum in ea domo, ubi instituerat Eucharistiam Dominus. ["Ēdamistaba tai namā, kur Kungs iestādīja/iedibināja Eiharistiju."] Tas, protams, nav tieši saistīts ar Apustuļu darbu 2.nodaļas tekstu, kur ir teikts, ka tas viss notika vienkārši “vienā vietā” jeb, visiem esot “vienuviet” [επί το αυτό], bet teoloģiski un pat liturģiski [saistībā ar attiecīgās dienas Evaņģēliju] man tas ļoti patīk. Proti, tas tieši sasaucas ar Jēzus vārdiem, ka “..Aizstāvis, Svētais Gars, ..atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis”. Un Viņš nāk – tieši tai vietā, kur Kungs tiem Jauno derību Savās asinīs ir iedibinājis. Tā Nadāls simboliski un lieliski saista Gara nākšanu ar Jēzus mācību par Svētā Gara dabu un Viņa darbu Kristus baznīcā.

2] Nadāls bija viens no pirmajiem 10 jezuītiem, viens no viņējiem celmlaužiem ar rūpi tieši par šīs ideoloģijas vizuālo ietērpu. Tālab man ir mazs prieciņš, ka varu bibliskai, luteriskai mācībai izmantot rīku, kas pēc būtības ir radīts tās apkarošanai.

Lai jums interesanta pētīšana!

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.