248. Kāpēc tu tici, ka ir mūžīgā dzīvošana?


Ilustrētie Bībeles panti

Evans Maskanjs un Niks Sirotičs izveidojuši grāmatu “Tas ir rakstīts… Bībelē!?”, kurā ilustrēti dažādi Bībeles panti mūsdienu amerikāņu acīm.

ilustrētie Bībeles panti

ilustretie-bibeles-panti-1

No turienes viņš devās uz Bēteli. Viņš devās augšup pa ceļu, un no pilsētas iznāca puišeļi un viņu ķircināja: “Kāp augšā, plikpauri, kāp augšā, plikpauri!” Viņš pagriezās, ieraudzīja tos un nolādēja Kunga vārdā. Tad no meža iznāca divas lācenes un saplēsa četrdesmit divus puikas. [2.Ķēn.2:23-24]

ilustretie-bibeles-panti-2

Sievas lai draudzē klusē, jo viņām nav ļauts runāt, bet lai viņas paliek bauslības noteiktajā paklausībā. Bet, ja viņas grib ko mācīties, lai izjautā mājās savus vīrus, jo sievai ir apkaunojoši runāt draudzē. [1.Kor.14:35-36]

ilustretie-bibeles-panti-3

Savus vergus un verdzenes pērc no tautām, kas tev ir apkārt, – no tiem tu drīksti pirkt sev vergu vai verdzeni. [3.Moz.25:44]

ilustretie-bibeles-panti-4

Un viss Israēls lai klausās un bīstas un lai vairs nedara jūsu vidū tādu ļaunumu kā šis! Kad tu kādā pilsētā, ko Kungs tev dos, lai tu tur dzīvotu, dzirdēsi sakām, ka kādi nelietīgi vīri cēlušies tavā vidū un aizvīluši savas pilsētas iemītniekus, sacīdami: iesim un kalposim citiem dieviem, ko jūs nepazīstat! – tad tu pārbaudi, izmeklē un jo labi izjautā visus, un, redzi, ja tiešām šī preteklība tev ir darīta, tad kautin nokauj tās pilsētas iemītniekus ar zobenu, iznīdē pilsētu un visus, kas tajā, un tās lopus ar zobenu. [5.Moz.13:12-16]

ilustretie-bibeles-panti-5

Ja kāds vīrs sastop jaunavu, kas nav saderināta, sagrābj to un guļ ar to, un tie tiek pieķerti,  tad lai tas vīrs, kas ar to gulējis, dod meitenes tēvam piecdesmit šekeļus sudraba un lai tā kļūst viņam par sievu, jo viņš to ieguvis ar varu; vairs nekad viņš nedrīkst to atlaist! [5.Moz.22:28-29]

ilustretie-bibeles-panti-6

Viņš sacīja arī tam, kas viņu bija aicinājis: “Kad tu rīko pusdienas vai vakariņas, neaicini nedz savus draugus, nedz brāļus, nedz radus, nedz bagātus kaimiņus, ka arī viņi tevi neaicinātu un nenotiktu savstarpēja atlīdzināšana. Bet, kad tu rīko mielastu, aicini nabagus, tizlus, kroplus, aklus. Un tu būsi laimīgs, jo viņiem nav ar ko tev atlīdzināt. Tev tiks atlīdzināts pie taisno augšāmcelšanās.
[Lk.14:12-14]

ilustretie-bibeles-panti-7

Kad divi vīri kaujas un kāda sieva nāk glābt savu vīru no sitēja, izstiepj savu roku un sagrābj vienu aiz pautiem, tad nocērt tai plaukstu, lai tev nav žēl! [5.Moz.25:11-12]

ilustretie-bibeles-panti-8

Rīta agrumā ejot uz pilsētu, viņš sajuta izsalkumu, un, ieraudzījis ceļmalā vīģes koku, viņš piegāja tam klāt, bet, neatradis uz tā nekā cita kā vien lapas, viņš tam sacīja: “Lai nemūžam uz tevis vairs neienākas neviens auglis!” Un vīģes koks tūlīt nokalta. [Mt.21:18-19]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.