347. Kādēļ Kristus vārdus "tā ir mana miesa" un "tās ir manas asinis " mēs nedrīkstam saprast kā līdzību?


Gars un miesa

Neiroteoloģija ir jauna zinātnes nozare, kas pēdējā laikā strauji attīstās, īpaši ASV. Garīgu procesu rezultātā notiek būtiskas pārmaiņas smadzenēs.


To pēta ar īpašu elektrodu palīdzību, fiksējot, kādas aktivitātes notiek dažādos smadzeņu sektoros, cilvēkam nododoties lūgšanai, dziedot slavas dziesmas vai runājot svešās mēlēs.

Tiesa, ticīgo un ateistu uzskati par šo procesu nozīmi ir atšķirīgi.

Izpētīts, ka, runājot mēlēs, par runas spējām atbildīgajos smadzeņu punktos vērojama pasivitāte, kas liecina, ka cilvēks pats nevada šo runāšanu. Tātad tas ir ārpus cilvēka esošs garīgs spēks.

Pētot dažādu reliģiju pārstāvjus, var izdarīt secinājumu, ka garīgie procesi smadzenēs, piemēram, lūgšanas laikā, gan jezuītu, gan budistu mūkam, ir līdzīgi.
Tomēr zinātnieki neuzskata šo faktu par pierādījumu tam, ka visas reliģijas ir līdzīgas.

Tas vairāk ir pierādījums, ka Dievs katrā cilvēkā ielicis vajadzību pēc reliģijas un spēju uz reliģijā sakņotiem garīgiem pārdzīvojumiem.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.