114. Kādu lietu iekārošanu Dievs aizliedz ar devīto un desmito bausli?


Gars nāca ar viņu piepūli?

To vien vēlos no jums dabūt zināt: vai jūs Garu esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināšanu? [Gal.3:2]

Gars nāca ar viņu piepūli


Šis jautājums ir būtisks, tāpēc ikvienam kristietim lūgšanā Dieva priekšā tas rūpīgi jāpārdomā. Tā pati nelaime, kas piemeklēja galatiešus, mēdz gadīties arī citiem kristiešiem.

Sākumā galatieši bija ticīgi, klausījās Kristus vēsti un viņos valdīja ticības miers un prieks. No Pāvila viņi bija dzirdējuši par Jēzu un Viņa veikto glābšanas darbu. Apustuļa vārdi bija tik pārliecinoši, ka gandrīz šķita, it kā viņi paši savām acīm būtu redzējuši Krustā sisto, kas miris, izpērkot viņu grēkus.

Taču tad ieradās jauni sludinātāji un mācīja ko citu. Viņi apgalvoja, ka ar Pāvila vēsti nepietiek. Pāvils ir licis tikai kristietības pamatus, bet nu ir jādodas tālāk. Viss esot nopietnāk, nekā mācīja Pāvils: jums ir vajadzīgs jauns garīgs spēks un stiprinājums. Jums ir jāmācās kārtīgi pildīt Dieva baušļus un likumus.

Galatiešos izcēlās apjukums. Viņi sāka domāt, ka ar ticību Jēzum vien nepietiek un ir vajadzīgs kas vairāk. Viņi jautāja: kā iegūt šo garīgo spēku un stiprinājumu?

Pāvils atbildēja, aicinot galatiešus atcerēties, kā bija toreiz, kad viņi pirmoreiz saņēma Garu. – Vai tas notika ar Bauslības darbiem? Vai Gars pie viņiem nāca kā alga par viņu veikumu un sasniegumiem? Vai Gars nāca ar viņu piepūli?

Vai gadījumā viņi Garu nesaņēma, klausoties Kristus Evaņģēliju?

Tieši tā! Toreiz galatieši saprata, ka paši sevī ir zuduši grēcinieki, un tad viņi dzirdēja Evaņģēliju par glābšanu ticībā no žēlastības vienīgi Jēzus nopelna dēļ.

Un viss notika tā, kā Rakstos sacīts: “Pēterim vēl runājot, Svētais Gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja” [Ap.d.10:44].

Tā notika toreiz, un tā notiek arvien. Ar ārēji dievbijīgu un svētu darbu darīšanu tu Svēto Garu nesaņem vairāk. Nē, Svētais Gars nāk pie tevis tad, kad tu ticībā klausies vēsti par Jēzu, kas visu paveicis tavā vietā un kļuvis tev par Pestītāju, – gluži tāpat, kā notika pirmoreiz.

Tieši tā pie mums nāk un darbojas Dieva Gars, kas pagodina mūsos Jēzu [Jņ.16:14]. Viņš nāk līdz ar Evaņģēlija vēsti par Jēzu.

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.