53. Par ko Dievs runā otrās plāksnes baušļos?


Garīga autoritāte

Patiesa garīga ietekme ir tikai tur, kur tiek īstenota kalpošana klausoties, palīdzot, nesot un pasludinot.


Ikviens personas kults, kas pamatojas uz svarīgām īpašībām, izcilām spējām, spēkiem, citām dāvanām – lai cik garīgas tās būtu –, ir pasaulīgs, un tam kristīgajā draudzē nav vietas, tas to samaitā.

Šodien tik bieži izskanējušās vēlmes pēc “bīskapiska tēla”, pēc “priesteriska cilvēka”, pēc “personām ar pilnvarām” diezgan bieži rodas no garīgi slimas vajadzības apbrīnot cilvēkus, izveidot redzamu cilvēcisku autoritāti, jo patiesā kalpošanas dāvātā autoritāte šķiet par mazu.

Šādām ilgām nekas nerunā pretī spēcīgāk kā pati Jaunā Derība, aprakstot bīskapu (1.Tim.3:1-7). Šajā aprakstā nav nekā no cilvēcisko dāvanu brīnuma, no spožām garīgu personību īpašībām.

Garīgā uzticēšanās, kas cieši saistīta ar autoritātes jautājumu, būs atkarīga no uzticības, ar kuru kāds kalpo Jēzum Kristum, bet nekad no ārkārtējām dāvanām, kas viņam piemīt. Dvēseļkopšanas autoritāti var iegūt tikai tas Jēzus Kristus kalpotājs, kurš nedzenas pēc varas, bet, pakļaujoties Dieva vārda autoritātei, ir brālis starp brāļiem.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.