39. Kad mēs teicam un slavējam Dieva vārdu?


Dievs mani rada no jauna

Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu! Neraidi mani prom no Sava vaiga un neatņem no manis Savu Svēto Garu! (Ps.51:12-14)


Kungs, uzturi mani Tu,
Palīdzi man
Un dāvā man spēku,
lai es varētu ticēt.

Radīt sevī jaunu un šķīstu sirdi,
Es nespēju pats,
Mana šķīstā un jaunā sirds, ir Tavs darbs Kungs,
Tikai Tu to spēj radīt jaunu un uzturēt šķīstu.

Tāpat kā es nevaru likt
Saulei, lai tā uzlec un dod gaismu
un mēnesim, lai tas spoži spīd
pie debesīm,
tāpat es nevaru šķīstīt pats savu sirdi
un radīt sevī patstāvīgu garu,
vai tādu drosmi un apņēmību sevī,
turēties pie Tava vārda,
ko nekas nespētu iedragāt,
kas nekad nenodrebētu, nešaubītos vai neuzteiktu.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.