110. Kā mums pienākas runāt par savu tuvāko?


Dieva vārds un cilvēku vārds

Daudzi Dieva vārda un cilvēku vārda atšķirības pierādījumi balstās pieņēmumā, ka Dieva vārds Rakstos netiek atdalīts no cilvēku vārda, to dara vienīgi Svēto Rakstu Dieva vārds (sola scriptura).

Dieva vārds un cilvēku vārds


Biblisks pamatojums tam ir Kunga pamācība, ko viņš izsaka Pēterim: “Un Pēteris ņēma Viņu savrup un iesāka Viņu brīdināt, sacīdams: “Lai Dievs pasargā, Kungs, ka Tev tas nenotiek!” Bet Viņš atgriezdamies sacīja uz Pēteri: Atkāpies no Manis, sātan, tu Man esi par apgrēcību. Jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēkam patīk” (Mt.16:22-23).

Māceklis Pēteris nevar saprast, kā pasludinājumā par Kunga krusta nāvi un augšāmcelšanos tiek izpildīts Dieva pestīšanas plāns, kāds tas ir Rakstos. Jo nāve viņam, tāpat kā ikvienam cilvēkam, ir beigas un kapitulācija, bet ne uzvara un mūžīga dzīvošana pie Dieva.

Šajā Dieva vārda nošķīrumā no cilvēku vārda, dziļāk raugoties, tātad rodama pretisķība starp Dieva visvarenību un nāves visvarenību.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.