271. Dieva vārds... Kā tas top svētīts?Tu redzi arhīvu par 2011.oktobris.g

Tūlītēja atbalss

Šodien mēs svinam ticības atjaunošanas jeb reformācijas svētkus.

Lasīt tālāk »Lūgšana ticības atjaunošanas svētkos

Kungs, Debesu Tēvs, Tavs vārds mums māca, ka mums visiem jāatgriežas no grēkiem un tikai tas, kurš ir taisnots ticībā, dzīvos.

Lūgšana ticības atjaunošanas svētkos

Lasīt tālāk »


Sveiciens Reformācijas svētkos

Šodien kristīgā baznīca visā pasaulē svin ļoti nozīmīgu dienu. Pirms 494 gadiem Mārtiņš Luters deva prettriecienu visādiem viduslaiku mošķiem un velna bērniem, kuri bija aptumšojuši Dieva Vārdu un kristīgo mācību.

Lasīt tālāk »


19. post Trinitatis svētdienā: Pienākums jaunajam un vecajam cilvēkam

“.. līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas, savu kārību pievilts, iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā, un jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam. Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā.” [Ef.4:22-28]

Lasīt tālāk »


Kā bultas, grēki sirdi griež [349]

Tu augsta manta, Jezus Krist, Tu žēlastibas avots,
Es gribu tev pie kājām krist Ar gaužām sāpēm vainots.
Ak mani grēki mani spiež, Kā bultas tie man sirdi griež, –
Es pats nespēju glābties.

Lasīt tālāk »