146. Kas ir Dieva pārdabiskā atziņa?Tu redzi 15 Mai 2011 arhīvu

Kristiešu pienākumi

“Mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli, dzīvojiet krietni (godīgi) pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā ka ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā. Pakļaujieties ikkatrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai Tā Kunga dēļ, gan valdniekam, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Jo tāda ir Dieva griba, ka jūs, labu darot, apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu kā svabadi, nevis tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apsegs, bet kā Dieva kalpi. Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstaities Dievu, godājiet valdnieku. Kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, ne vien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. Jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas, netaisnību ciezdams. Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsit sitienus pārkāpumu dēļ? Bet, ja jūs, labu darīdami, cietīsit pārestības un tās panesīsit, tas Dievam labi patīk.” [1.Pēt.2:11-20]

Lasīt tālāk »Kad ziema pārciezta, Nāk jauka vasara [521]

Priekš prieka dažāds krusts Pa laikam jau top justs,
Bet visu bēdu galā Dievs prieku pats izdala!
Dievs var tās bēdas klusēt Un tev likt mierā dusēt.

Lasīt tālāk »


Atbalsta homoseksuālistu ordināciju mācītāja amatā

ASV prezbiterāņu baznīca apstiprinājusi lēmumu par geju un lesbiešu ordinēšanu garīdznieka kārtā, kļūstot par jau ceturto lielo Savienoto Valstu protestantu konfesiju, kas pozitīvi lēmusi homoseksuālistu ordinācijas jautājumā. Iepriekš šādi rīkojušās ASV episkopālā, luterāņu un apvienotā Kristus baznīca.

Lasīt tālāk »