123. Ko Dievs sola tiem, kas Viņu mīl un tur Viņa baušļus?Tu redzi arhīvu par 2009.jūlijs.g

Rezignētais pesimists?

Tu dzīvo pasaulē. Dievs tevi tajā ir ielicis, tajā, tās zūdamības vidū tev jādara Dieva prāts. Priecājies par to, par ko Tu vari priecāties, bet lai tava sirds nepieķeras pie pasaules, tava sirds pieder mūžībai, pieder Dievam.

Rezignētais pesimists?

Lasīt tālāk »Jauka krādziņa

Lasīt tālāk »


Cilvēks – kas viņš ir?

Viens no filozofijas pamatjautājumiem ir jautājums par cilvēku kas es esmu? Ja pirmajā brīdī šis jautājums šķiet lieks, pat muļķīgs, tad, brīdi pakavējoties pie tā, ikviens kļūst domīgs. Jā, kas tad es īsti esmu? Man kā visiem cilvēkiem ir vārds un uzvārds, savs garums un svars, acu un matu krāsa, darbs, ģimene, draugi, paziņas utt., tomēr tas viss taču neesmu es pats! Jo vairāk es domāju par sevi, jo skaidrāks top tas, ka man jābūt kaut kam citam. Bet kam? Nu labi, es esmu cilvēks. Jā, bet kas tas īsti ir cilvēks? Kas ir tas, kas mani padara par to, kas es esmu par cilvēku? Jo vairāk es domāju par to, jo sarežģītāks šis jautājums šķiet. Un beigu beigās man ar izbailēm nākas secināt es nezinu, kas es esmu, es nezinu, kas ir cilvēks. Tad, it kā drusku nokaunējies par savu nezināšanu, es ķeros pie cerību salmiņa varbūt kāds man pateiks to, kas es esmu. Varbūt kāds filozofs, zinātnieks vai kāds cits gudrs cilvēks man sniegs atbildi uz šo jautājumu un nomierinās manu pieaugošo satraukumu? Ja tu nopietni esi sekojis manam domu gājumam, tad arī tev, mans cienījamais lasītāj, būs pielipis šis satraukums. Tādēļ, mēģināsim kopīgi atgūt dvēseles mieru.

Cilvēks - kas viņš ir?

Lasīt tālāk »


Palikšana Kristū neizbēgami nesīs augļus

Jēzus satrieca ļaudis, sacīdams, ka tiesas dienā daudzi tiks raidīti “mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem” (Mt.25:41). Kāpēc? Tāpēc, ka tie nebija darījuši mīlestības darbus. “Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu, ko, miesā būdams, darījis — vai labu vai ļaunu” (2.Kor.5:10). Varbūt jūs neesat drošs, vai esat veicis pietiekami daudz mīlestības darbu, lai tiktu ielaists debesīs. Vai Kristus skaidrie vārdi par pēdējo dienu izraisa jūsos nebeidzamas raizes un nemieru?

Lasīt tālāk »


Dūnu spilvens dvēselei

“Tēvs, es gribu, lai, kur Es esmu, arī tie ir pie Manis, ko Tu Man esi devis, lai viņi redzētu Manu skaidrību, ko Tu Man esi devis.” [Jņ.17:24]

Dūnu spilvens dvēselei

Lasīt tālāk »