297. Kas veic kristību?Tu redzi arhīvu par 2009.jūnijs.g

Svarīgākais Bībelē

“Bet, kam nav darbu, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību.” [Rom.4:5]

Svarīgākais Bībelē

Lasīt tālāk »Pāvests Leo X: Exsurge Domine [3]

« Lasi pirmo daļu | lasi otro daļu »

Neviens pareizi skolotais prāts nešaubās par to, cik minētās kļūdas ir postošas, kaitīgas un pavedinošas vienkāršajam un dievbijīgajam prātam, cik lielā mērā tās pretojas visai svētās Romas baznīcas žēlsirdībai un godbijībai, kas ir visu uzticīgo un ticības skolotāju māte, un cik iznīcinošas tās ir baznīcas disciplīnas būtībai, t.i., pazemībai. Šis tikums ir avots un pirmsākums visiem tikumiem, un tā trūkums nozīmē tikai vienu – tūlītēju atzīšanu par neuzticīgu.

Lasīt tālāk »


3. post Trinitatis svētdienā

Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai klausītos Viņu. Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: “Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem.” Tad Viņš tiem stāstīja šādu līdzību: “Kurš no jūsu vidus, kam ir simts avis un kas vienu no tām pazaudējis, neatstāj visas deviņdesmit deviņas tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs? Un, to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem un, mājās nācis, sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka: priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī – kura sieva, ja tai ir desmit graši un tā vienu no tiem ir pazaudējusi, neaizdedzina sveci un neizmēž māju, rūpīgi meklēdama, līdz kamēr tā to atrod? Un, atradusi to, tā sasauc savas draudzenes un kaimiņienes un saka: priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, ko biju pazaudējusi. Gluži tāpat, es jums saku, ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu grēcinieku, kas atgriežas.” [Lk.15:1-10]

Lasīt tālāk »


Lielākā laime

Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. [Kol.3:2]

Lielākā laime

Lasīt tālāk »


Jauna zeme, jaunas debesis

Kristus nav tālu no pasaules, ne mūsu esamības kādā no pasaules tālā reliģijā, viņš iegāja pasaules visdziļākajos dziļumos, Viņa krusts ir pasaules vidū. Un nu šis Kristus krusts pāri naida pasaulei paziņo dusmas un tiesu un pasludina mieru.

Jauna zeme, jaunas debesis

Lasīt tālāk »