137. Kas ir grēka darbi?


Pateicoties Kristībai, jūs paliekat Kristū

Kā redzams šajā attēlē, Jēzus un Nikodēms ir iegrimuši nopietnā diskusijā. Nikodēms bija dziļi reliģiozs cilvēks. Viņš nāca pie Jēzus naktī un cerēja, ka Jēzus viņu iedrošinās turpināt dzīvot dzīvi, kuras mērķis ir kļūt taisnam Dieva priekšā, ievērojot Bauslību.

Pateicoties Kristībai, jūs paliekat Kristū

Luters raksta, ka “viņš [Nikodēms] nu dzird dīvainu sprediķi, kas pilnīgi atšķiras no tā, ko viņš bija cerējis dzirdēt; tas bija tik savāds, ka.. varēja viņu apstulbināt”. Nikodēms bija uzaudzis jūdu sabiedrībā, kurā tika mācīts, ka, pieliekot visus spēkus, ir iespējams dzīvot pietiekami svētu, Dievam patīkamu dzīvi. Jēzus noraida šo aplamo mācību. Viņš saka Nikodēmam, ka Dieva spēkā viņam jāpiedzimst “no augšienes”.

To, ko Jēzus saka Nikodēmam Jāņa evaņģēlija 3.nodaļā, Viņš plašāk skaidro 15. nodaļā, mācīdams par vīnakoku un tā zariem. To Jēzus grib pavēstīt arī mums. Jēzus māca: ja jūs vēlaties savas dzīves saistīt ar Dievu, jums jāsavienojas ar viņu Kristībā (Jņ.15:5).

Kad Nikodēms jautā pēc paskaidrojuma, Jēzus viņam atbild: “Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības” (Jņ.3:27). Jēzus šeit pavisam noteikti runā par Kristību. Ja vien jūs Kristībā netopat “savienoti” vai pievienoti ar Jēzum, Vīnakokam, jūs nevarat būt Dieva valstībā. “Cilvēks nekā nevar ņemt, ja tas viņam nav dots no debesīm” (Jņ.3:27).

Sv. Pāvila vēstulē atbalsojas šie Jēzus vārdi; Rom.6:3-5 viņš paskaidro, ka Dieva Kristības brīnums jūs “savieno” ar Kristu jau tajā pašā brīdī, kad tiekat kristīti; ar šo brīdi jūs esat un paliekat Kristū. Dievs atņem jums jūsu maldīgās cerības, ka jūs varētu kļūt Viņam patīkami ar saviem labajiem darbiem, Tit.3:5. Gluži pretēji – Dievs jums saka – vienīgi pateicoties Kristības brīnumam, var notikt jaunā garīgā dzimšana. Jūs paši nevarat piedzimt no jauna arī tad, ja no visa spēka cenšaties darīt labos darbus. “Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis?” (1.Kor.4:7).

NEIZNIEKOJIET SAVU LAIKU UN NEPALAIDIET GARĀM JĒZUS SVĒTĪBAS, KURAS SAŅEMAMAS, PALIEKOT VIŅĀ

Mūsdienās daudzi nepārstāj iebilst un pat apstrīdēt to, ka Kristībai piemistu tāds spēks, kas var savienot ar Jēzu, likt jums palikt Viņā un glābt jūs. Šos ļaudis Bībele sauc par tādiem, “kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas” (2.Tim.3:7).

Luters neļāva sevi iesaistīt šādās diskusijās par Kristību. Viņš norādīja, ka mums vienkārši jāpaklausa Dieva pavēlei un jākristī, ticot Dieva apsolījumam, kas mums atklāj, ka Kristība “tagad arī jūs glābj” (1.Pēt.3:21). Neļaujiet šiem Kristības noniecinātājiem sēt jūsos šaubas. Netērējiet savu laiku apšaubot Dieva pavēli un apsolījumu. Ticiet Dievam, kurš māca, ka Viņš Kristībā savieno jūs ar Jēzu. Kad jūs tiekat kristīti Dievs dara jūsu labā to, ko Nikodēms savā labā nespēja. Jūs paliekat Kristū un Viņa taisnībā, saņemdami Viņa daudzās svētības (1.Kor.1:29-31).

    Mīļais Kungs Jēzu, paldies Tev, ka Tu esi sacījis Nikodēmam un arī man, ka pateicoties Tavai Kristības dāvanai es varu palikt Tevī un dzīvot Tavā valstībā. Es slavēju Tavu Vārdu par visām tām svētībām, kuras Tu man esi dāvājis, ar to, ka Tu paliec manī un es palieku Tevī. Šķīstī manu prātu no visām domām, kas nav saskaņā ar Tavu vārdu, ka es būtu spējīgs palikt Tevī, “izdarot izvēli” vai sakot “Grēcinieka lūgšanu” . Tu taču neesi par nevienu no šiem cilvēku jaunizgudrojumiem sacījis, ka ar tiem iespējams savienoties ar Tevi. Es turpretī ar prieku sekoju vienīgi Tavai pavēlei palikt Tevī, kā arī Tu paliec manī. Es Tevi neesmu izredzējis; Tu esi mani izredzējis (Jņ. 15:16). To lūdzos Tavā dārgajā vārdā. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.