221. Ko nozīmē, ka Draudze ir neredzama?Tu redzi arhīvu par 2007.jūlijs.g

Pēc pļaujas

Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi Savā Valstībā! [Lk.23:42]

Lasīt tālāk »Noasa šķirsts pret klimata izmaiņām

Kā ziņo zviedru laikraksts “Dagen” sadarbībā ar “Latvijas Kristīgo Radio”, vides aizsardzības organizācija Greenpeace, lai pievērstu vēl lielāku sabiedrības uzmanību klimata izmaiņu problēmai, brīdinot par iespējamās katastrofas sekām, Ararata kalnā būvē Noasa šķirstu.

Lasīt tālāk »


Tā stunda nāk un ir jau klāt

Ar joni tuvojas diena, kas ir ĻOTI īpaša. Jums, mīļie e-baznīcēni ir iespēja apliecināt, ar ko tad īsti šī diena atšķiras no pārējām.

Lasīt tālāk »


Sprediķis 8. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem

Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. [Mt.7:15-21]

Lasīt tālāk »


Avārijas brigāde: Piemineklis [2]

Pirmais darbs Avārijas Brigādei ir glābt Pieminekli, kuram ir nokritusi galva.

/>

Lasīt tālāk »