233. Kā kristietim jāizturas pret pareizās mācības Baznīcām?


Cienīgs Dievgalda viesis

Populārā pārliecība, ka ar tā saukto “kristīgo sagatavošanos” cilvēks var kļūt par cienīgu Dievgalda viesi, nemaz neņemot vērā to, vai tas ir īsts Jēzus draugs un māceklis vai nav.

Cienīgs Dievgalda viesis

Jo ļoti bieži šādi cilvēki ārpus sava Svētā Vakarēdiena apmeklējuma ar visu savu dzīvi pieder vispārējam un neatgrieztajam pūlim. Tomēr vienlaikus tie ir pilnīgi pārliecināti, ka ar vienreizīgu sagatavošanos tiem ir iespējams cienīgi tuvoties Tam Kungam Svētajā Vakarēdienā. Ak, kādi rupji maldi, kas ikvienam krietnam kristietim šķitīs briesmīgi zaimi!

Kur gan Svētajos Rakstos ir atrodams kaut viens vārdiņš, kas to apliecinātu, proti, ka arī neatgriezti cilvēki, kas nav Jēzus draugi un mācekļi un visu pārējo laiku dzīvo bez Kristus, varētu pēkšņi sagatavoties Tā Kunga Vakarēdienam un kļūt cienīgi? Kam ir ausis, tas lai klausās, un, kam ir balss, tas lai skaļi apsauc šādus maldus!

Vai tu vari iepazīt Kristu, vienreiz sagatavojoties un ieņemot dievbijīgu pozu? Vai tu gadījumā nemaldini pats sevi ar domu, ka Viņš pieņēmis tevi par Savu draugu? Vai patiesi šie “svētie” ļaus sevi piekrāpt ar pašizdomātu dievbijību, nožēlu, grēkatziņu un lūgšanu, lai pēc ikgadēja Svēta Vakarēdiena apmeklējuma tie tūdaļ atgrieztos pie tās pašas tukšās dzīves, kādu dzīvojuši

Lai Dievs apžēlojas un modina no miega visus mācītājus, kuri ik gadu to cilvēkiem neatgādina! Vai mācītājiem nebūtu ar īsiem, skaidriem un spēcīgiem vārdiem jāsludina šī patiesība? Jo par cienīgu Svētā Vakarēdiena viesi tu vari kļūt vienīgi tad, ja esi Jēzus Kristus draugs un māceklis vai vismaz ja tava lielākā vēlme ir par tādu kļūt.

Ar vienreizēju sagatavošanos neviens nekļūst par cienīgu Svētā Vakarēdiena viesi. Tas notiek vienīgi ar īstu atgriešanos, kad ar visu savu dzīvi tu kļūsti par Jēzus draugu un mācekli. Tikai tad tu esi cienīgs Dievgalda viesis, bet, ja neesi Jēzus draugs, tu neesi cienīgs.

Nav jēgas apgrūtināt sevi ar šādu vienreizēju sagatavošanos, jo cilvēkam ir skaidri jāapzinās, ka ar šādu attieksmi tas “ēd un dzer sev pašam par sodu”.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.