Ieskaties

4 komentāri par “Bobby McFerrin: Don’t Worry Be Happy

 1. Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties! [Fil..]

  Lapsām ir alas un putniem apakš debess ligzdas… [Mt.8:20; Lk.9:58]

  Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties! [Fil.4:4]

  … celieties un dodieties ceļā! Jo šī zeme nav jums paliekama vieta, tādēļ ka tā nešķīsta, tā ved postā, un par savu nešķīstību tā tiks postīt izpostīta… [Mih..]

  Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties! [Fil..]

  Ja kāds nāktu, kas grozās pēc vēja, un jums sludinātu viltu un melus un stāstītu, kā viņiem jādzer un jādzīro, tad tas būtu šai tautai piemērotais sludinātājs. [Mih.2:10-11] …tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs: “Lai jūs nemaldina jūsu pravieši, kas jūsu vidū dzīvo, nedz arī jūsu zīlnieki; neticiet arī saviem sapņiem, ko jūs redzat! [Jer.28:9] …”Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs. Un, kur Es noeju, to ceļu jūs zināt.” [Jņ.14:1-4]

  Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, priecājieties! [Fil..]

Atbildēt