326. Kas ir sludināšanas amats?


Atnāc apskaties!

“Nātānaēls viņam sacīja: “Vai no Nācaretes var nākt kas labs?” Filips viņam atbild: “Nāc un redzi!”” [Jņ.1:46]

Nātānaēls par Nācareti zināja vienīgi to, ka tā bija mazapdzīvota vieta Galilejas kalnu apkaimē. Svētajos Rakstos par Nācareti nekas nav sacīts, turklāt no šīs sīkās un nesvarīgās vietas nebija dzirdētas nekādas vērā ņemamas ziņas. Vai Dieva Dēls varēja nākt no tāda niecīga miesta? Nē, tas bija maz ticams.

Mūsdienās attieksme pret kristīgo ticību ir līdzīga. Daudzi kristietību uztver kā vāju un nesvarīgu. Bībeles vēsts bez kautrēšanās ir tikusi apšaubīta un pakļauta cilvēku kritiskajam prātam. Svētajos Rakstos meklētas un uzietas kļūdas un pretrunas, un arī baznīcas vēsturē atrastas daudzas tumšas lappuses. Un galu galā skeptiķi jautā: kā ir ar mūsdienu kristiešiem? Vai viņi ir labi savas ticības pārstāvji?

Līdzīgas runas nākas dzirdēt arī mums. Nātānaēla jautājums vēl joprojām ir dzīvs un aktuāls. Tomēr šķiet, ka viņš šo jautājumu uzdeva ar klusu izbrīnu, turpretī mūsdienās tajā skan klaja neticība vai pat slēpts naids.

Filips sniedza pareizo atbildi: “Nāc un redzi!” Viņš aicināja šaubīgo vīru nākt, sastapt Jēzu un spriest pašam.

“Nāc un redzi!” – tā jāatbild arī mums. Mēs varam lietot tēlainu salīdzinājumu, sakot, ka neticīgie ir “paslēpušies aiz barikādēm”. Lai cik iespaidīgas šīs barikādes būtu, tās balstās uz vāja un nedroša pamata. Tāpēc daudzi šaubīgie un neticīgie pēc sastapšanās ar Jēzu drīz vien kapitulē!

“Nāc un redzi!” – Ja gadījumā arī tu, mans lasītāj, vēl neesi ticībā iepazinis Jēzu, tagad ir īstais brīdis Viņu sastapt. Lasi Viņa vārdus Bībelē un mēģini pēc tiem dzīvot. Tikai tā tu pārliecināsies, vai Bībelei ir taisnība. – “Nāc un redzi!”

Kristīgajai baznīcai ir jācīnās vairākās frontēs. Bībele māca, lai vienmēr esam gatavi atbildēt ikvienam, kas vaicā par mūsu cerību [1.Pēt.3:15]. Tāpat apustulis iesaka apgāzt visus prātojumus un augstprātīgas iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu [2.Kor 10:5].

Tas nozīmē, ka mums vajadzīgi kristīgi cilvēki, kas būtu labi bruņojušies un spētu atbildēt uz intelektuāliem izaicinājumiem, kas šodien stājas kristīgās ticības ceļā.

Bet pāri visam gan mūsu šaubīgajiem, gan vienaldzīgajiem līdzcilvēkiem ir vajadzīgs personisks pamudinājums un aicinājums: “Nāc un redzi!”

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.