116. Kādai sirdij mums ir jābūt, vadoties pēc Dieva Vārda?



Tu redzi arhīvu par attieksme pret kristīgo ticību

Atnāc apskaties!

“Nātānaēls viņam sacīja: “Vai no Nācaretes var nākt kas labs?” Filips viņam atbild: “Nāc un redzi!”" [Jņ.1:46]

Lasīt tālāk »