310. Vai tiešām kristība atdzemdina?


Atlikušais laiks kļūst arvien īsāks

To dariet, saprazdami šo laiku, ka jums pienākusi stunda celties no miega. Jo tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā toreiz, kad kļuvām ticīgi. [Rom.13:11]

Atlikušais laiks kļūst arvien īsāks tas skrien pa apli


Kristietis ir modies no miega un vairs neguļ grēka snaudā kā vairums cilvēku. Viņš ir pamodies un ticībā Jēzum ieguvis mieru ar Dievu.

Taču Bībele atkal un atkal mums atgādina, ka ir iespējams iemigt no jauna. “Esiet modrīgi,” saka Jēzus, “jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk” [Mt.24:42]. Līdzībā par desmit jaunavām mēs lasām: “Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja” [Mt.25:5]. Un līdzību Jēzus noslēdz ar nopietnu pamudinājumu: esiet modri!

Lasītajā Bībeles pantā Pāvils piemin kādu īpašu atziņu un patiesību, kas palīdzēs mums saglabāt modrību. Viņš raksta: “Tagad mūsu pestīšana ir tuvāk nekā tad, kad kļuvām ticīgi.”

Toreiz mēs nācām pie ticības, saņēmām glābšanu, visu savu grēku piedošanu un Jēzus nopelna dēļ kļuvām par Dieva bērniem.

Sena kristīga paruna māca: mēs esam glābti, lai taptu glābti.

Šajā Svēto Rakstu vietā Pāvils runā par pilnīgo glābšanu tiesas dienā, kad visi Jēzum piederīgie ieies mūžīgajā dzīvībā un tu būsi glābts mūžīgi mūžam.

Apustulis raksta, ka pagaidām mēs esam glābti cerībā [Rom.8:24]. Taču šī cerība nav vāja un bez pārliecības, bet gan nešaubīga un droša [Ebr.6:19]. Pagaidām mēs vēl esam šajā pasaulē, bet mūžīgo glābšanu mantosim tikai tad, kad nonāksim debesīs.

Ar katru dienu es nāku arvien tuvāk savai mūžīgajai glābšanai. Ik dienu, ik stundu, ik sekundi man atlikušais laiks kļūst arvien īsāks un es tuvojos Debesu tēvijai.

Savai mūžīgajai glābšanai es šodien esmu tuvāk, nekā biju vakar. Šobrīd, sēžot un rakstot šīs apceres, es tuvojos mūžībai un man paliek arvien īsāks ceļš, iekāms būšu pie Jēzus.

Tā ir svētīga un brīnišķīga doma! Kurš gan vēl snaudīs savos grēkos? Nē, to darīt mēs nedrīkstam, jo mums atlicis tikai īss laika sprīdis!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.