205. Ko Bībele māca par Jēzus nākšanu uz tiesu?


Arī tu esi grēcinieks, pazudis un nolādēts

Kaut kur atskanēja sauciens: “Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam!” [Jes.40:3]

Arī tu esi grēcinieks, pazudis un nolādēts


Kristus ceļa sagatavošana un Jāņa tiešais amats bija darīt visu pasauli pazemīgu, sacīt, ka visi cilvēki ir grēcinieki, pazuduši, nolādēti, nabadzīgi, trūcīgi, nožēlojami ļaudis un nekāda dzīve, neviens darbs, neviena kārta nav tik svēta, skaista un spoža, ka nebūtu pakļauta lāstam, – ja vien tur nemājo, nedzīvo, nestrādā Kungs Kristus, kas caur ticību paveic visas lietas; tātad visai pasaulei ir vajadzīgs Kristus, visiem ir jātiecas iemantot Viņa žēlastību.

Jo kur vien tas tiek sludināts, tur visi cilvēku darbi un dzīve nav nekas – tur atskan Jāņa Kristītāja skaidrais sauciens tuksnesī un skaidrā, šķīstā kristīgās mācības patiesība. Tā arī ir īstā ceļa sagatavošana Tam Kungam, teku nolīdzināšana klajumā.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.