268. Ko Svētajā Lūgšanā Jēzus mums māca ar vārdu "mūsu"?


Visbiežāk ačģārni citētās Bībeles vietas

Kāds Bībeles un sistemātiskās teoloģijas doktors, kas nak no ASV evaņģelikāļu vidus, apkopojis kristiešu septiņpadsmit visbiežāk ačģārni citētās Svēto Rakstu vietas.

Visbiežāk ačģārni citētās Bībeles vietas


Vairāku gramatu autors Ēriks Bārdžerhafs uzskata, ka daudzi sludinātāji un dedzīgi kristieši bieži grēko, citējot sekojošās Bībeles vietas:

Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. [Mt.7:1]

Es zinu savus nodomus, ko es jums esmu iecerējis, saka Kungs, miera nodomus, ne ļaunus – es došu jums nākotni un cerību! Un jūs piesauksiet mani, iesiet un pielūgsiet mani, un es jūs uzklausīšu! Jūs meklēsiet mani un atradīsiet – ja meklēsiet mani no visas sirds! [Jer.29:11-13]

Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū. [Mt.18:20]

Ko vien jūs manā vārdā lūgsiet, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ja jūs manā vārdā man ko lūgsiet, es darīšu. [Jņ.14:13-14]

Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. [Rom.8:28]

Un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi. [2.Lku.7:14]

Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. [Kol.1:15]

Jo visu ļaunumu sakne ir alkatība. Pēc naudas tiekdamies, dažs ir nomaldījies no ticības un daudzkārt sagādājis sev asas sāpes. [!.Tim.6:10]

Jūs nav piemeklējis nekas cits kā vien cilvēcisks pārbaudījums, bet Dievs ir uzticams, viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest. [1.Kor.10:13]

Uzved puisēnu uz viņa ceļa – pat vecs kļuvis, no tā nenoklīdīs. [Sal.pam.22:6]

Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru. [Fil.4:13]

Bet, ja ir kāda vaina, tad tu dod dzīvību pret dzīvību, aci pret aci, zobu pret zobu, roku pret roku, kāju pret kāju, apdegumu pret apdegumu, brūci pret brūci, sitienu pret sitienu! [2.Moz.21:23-25]

Un ticības lūgšana izglābs neveselo, un Kungs viņu uzcels; kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. [Jēk.5:15]

Tad Pēteris tiem sacīja: “Atgriezieties no grēkiem, un lai jūs ikviens topat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu.” [Ap.d.2:38]

Vairāk par visu sargi savu sirdi, jo no tās dzīvība izverd! [Sal.pam.4:23]

Ja pravieši klusē, tauta izlut – svētīts, kas pie bauslības turas! [Sal.pam.29:18]

Kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. [Jņ.12:32]

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.