162. Kā tēls ir cilvēkā pēc grēkā krišanas?


Vai kristietis drīkst nolādēt?

“Kaut jel tie sagraizītos, kas jūs musina!” [Gal.5:12]

Vai kristietis drīkst nolādēt?

Vai tad tas ir apustuliski, ka Pāvils ne tikai pasludina viltus apustuļus par draudzes postītājiem, nolād un nodod tos velna varā, bet arī novēl, kaut viņi sagraizītos, skaidri un gaiši sacīdams lāsta vārdus! Es domāju, te Pāvils ir norādījis uz apgraizīšanu, gribēdams sacīt: viņi spiež jūs apgraizīties, bet lai Dievs dod, ka tie paši tiktu izgriezti no zemes ar visām saknēm!

Rodas jautājums: vai kristietis drīkst nolādēt? Drīkst, tikai ne vienmēr un ne jebkura iemesla dēļ. Ja ir noticis tā, ka Dieva Vārds tiek nolādēts, ja tiek zaimota mācība un tātad arī pats Dievs, tad spriedums jāpavērš pret pašiem zaimotājiem un jāsaka: lai slavēts Dievs un Viņa Vārds un lai nolādēts katrs, kas ir bez Dieva un Viņa Vārda.

Te varam redzēt, ka Pāvils šiem mulsinātājiem, kas ir „nedaudz rauga”, pievērš ļoti lielu uzmanību un pat uzdrīkstas nolādēt viltus apustuļus, kuri pēc sava ārējā izskata ir bijuši ļoti svēti vīri ar lielu autoritāti.

Tādēļ arī mēs nedrīkstam atstāt neievērotu aplamas mācības raugu — lai arī tā būtu pavisam nedaudz, tomēr, ja tas paliek nepamanīts, tad pakāpeniski tiek pazaudēta patiesība un pestīšana, galu galā noliedzot Dievu. Ja Dieva Vārds tiek sagrozīts un (kas neizbēgami tam seko) Dievs tiek noliegts un zaimots, tad uz pestīšanu vairs nav nekādu cerību.

Tādēļ mums jāmācās godāt un cildināt Dieva Vārdu.

Tādēļ mēs nemaz neraizējamies par mīlestību vai kristīgo vienprātību, bet gluži vienkārši izmantojam soģa krēslu, tas ir, nolādam un noraidām visus, kuri aizskar Dieva Vārda godību kaut vissīkākajā lietā.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.