250. Kurš iegūs mūžīgo dzīvību?Tu redzi arhīvu par ticīgie

Publiskās kalpošanas amats un visu ticīgo garīgā priesterība

Pats par sevī saprotams, ka publiskā kalpošana (mācītāja amats) netiek pretstatīta visu ticīgo vispārējai kalpošanai (garīgajai priesterībai), kuriem kā garīgiem priesteriem ir pienākums sludināt Evaņģēliju visā pasaulē (1.Pēt.2:9). Publiskās kalpošanas amats pat norāda uz to, ka pirms tā pastāv visu ticīgo garīgā priesterība, jo, no vienas puses, aicinātiem mācītājiem ir pašiem jābūt garīgiem priesteriem jeb patiesiem ticīgiem (1.Tim.3:2-7; Tit.1:5-9), un, no otras puses, viņi publiski, tas ir, tos aicinājušo ticīgo vārdā pārvalda visus tos pienākumus un privilēģijas, kuras piemīt visiem kristiešiem kā garīgiem priesteriem.

Lasīt tālāk »Gribu kļūt tāda, kā pārējie

Tad arī mēs būsim kā visas citas tautas, un mūsu ķēniņš pats spriedīs tiesu pār mums, un viņš pats izies mūsu priekšā karā, un viņš vadīs mūsu karus. [1.Sam.8:20]

Gribu kļūt tāda, kā pārējie

Lasīt tālāk »


Latvijas iedzīvotāju dubultā morāle

Dažādās vietās un laikos ir pastāvējušas atšķirīgas morāles normas. Arī patlaban viedokļi par to, kas ir, un kas nav morāli pieņemams, dažādās sabiedrībās atšķiras. Lai noskaidrotu, kādas darbības Latvijas iedzīvotāji uzskata par morāli pieņemamām, bet kādas – nē, pētījumu centrs SKDS veica Latvijas iedzīvotāju aptauju, uzdodot jautājumu:

“Es Jums nosaukšu dažas darbības, ko mēdz darīt cilvēki. Lūdzu, pasakiet man par katru no tām, vai, Jūsuprāt, tas ir morāli pieņemami, morāli nepieņemami vai arī, Jūsuprāt, tas nav morāles jautājums.”

Lasīt tālāk »


Cik daudz ir anonīmo kristiešu

“The Barna Group” ir organizācija, kas regulāri veic pētījumus par kultūras un ticības jautājumiem ASV. Tās aptaujā konstatēts, ka Amerikā ir liels skaits tā saukto privāto kristiešu.

anonīmo kristiešu biedrība

Lasīt tālāk »


Ak, laimīgais!

Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa grēku (Rom.4:8).

Ak, laimīgais!

Lasīt tālāk »