61. Kādā gadījumā mēs nicinām un apvainojam savus vecākus un priekšniecību?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par miesa

Kārdinājumu veidi

“Un neieved mūs kārdināšanā.” [Mt.6:13]

Kārdinājumu veidi

Lasīt tālāk »Miesas darbi

Aplūkojot Gal.5:19-21, es redzu, ka tiem ir likts virsraksts “Miesas darbi”. Visiem šiem darbiem ir viens kopīgs princips un pamats: miesa.

Miesas darbi

Lasīt tālāk »


Mājoklis dvēselei

“Jo, kamēr esmu šinī mājoklī, es turu par savu pienākumu jūs modināt ar atgādinājumiem. Jo es zinu, ka man šis mājoklis drīz būs jāatstāj, kā jau to arī mūsu Kungs Jēzus Kristus man ir atklājis. Bet es rūpēšos par to, ka jūs arī pēc manas aiziešanas varētu to vienmēr turēt piemiņā.” [2.Pēt.1:13-15]

mājoklis dvēselei

Lasīt tālāk »


Pretstatīt Garu un miesu

Vai jūs esat tik neprātīgi? Garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt? [Gal.3:3]

pretstatīt Garu un miesu

Lasīt tālāk »


Cilvēks

Cilvēka radīšanu Dievs pēc savas svētās gribas lēmuma bija iecerējis jau pirms pasaules radīšanas. Kristū Dievs “mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.” (Ef.1:4-6) Ar savu vareno vārdu, radījis debesis un zemi un visu, kas tajās, Dievs iepriekš visu rūpīgi apsvēris, ķērās pie cilvēka radīšanas.

Lasīt tālāk »


 1  2 »