347. Kādēļ Kristus vārdus "tā ir mana miesa" un "tās ir manas asinis " mēs nedrīkstam saprast kā līdzību?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par labo darbu nopelns

Svēto tituls

.. lai arī viņi būtu patiesībā svētīti. [Jņ.17:19]

svēto darbi un zelastiba

Lasīt tālāk »Ta ticiba dod taisnibu [361]

Ta ticiba dod taisnibu, Ja Jezu savu zina;
Darbs vien tev nedar’ svētīgu, Nedz derigu priekš viņa.
Bet darbiem vaijag nākt tur klāt, Ko ticibai būs dzemdināt;
Kas tic, tas dzīvos taisni.

Lasīt tālāk »


Darbs Dieva vīna dārzā

Jo Debesu valstība ir līdzīga namatēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīnadārzā. Un, saderējis strādniekus par vienu denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīnadārzā. Un viņš izgāja ap trešo stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam un sacīja tiem: noeita arī jūs vīnadārzā, es jums došu, kas nākas. Un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap sesto un devīto stundu un darīja tāpat. Bet, ap vienpadsmito stundu izgājis, viņš atrada vēl kādus stāvam un saka tiem: ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba? Tie viņam saka: neviens mūs nav derējis. – Viņš saka tiem: eita jūs arīdzan vīnadārzā, un, kas nākas, to jūs dabūsit.

Lasīt tālāk »


Brīdinājums nevis biedēšana

“Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani! Bet jūs negribat nākt pie Manis, lai iegūtu dzīvību.” [Jņ.5:39-40]

Brīdinājums nevis biedēšana

Lasīt tālāk »


Sveicieni 8.martā

Ir gadā viena tāda diena,
Ko piemin sieviete ikviena;
Un ne jau tulpe līkā kātā
Ir martā astotā tām prātā.

Lasīt tālāk »


 1  2 »