214. Vai Svētais Gars viens pats veic atgriešanu vai arī cilvēks pats šajā lietā var darboties līdzi?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par krusta tradīcija

Vai patiešām tiesa?

Bet viņš tiem sacīja: “Jesaja labi par jums, liekuļiem, ir pravietojis, rakstīdams: šī tauta mani godā ar mēli, bet viņu sirds ir tālu no manis. Tie man velti izrāda godbijību, mācīdami mācības, kas ir cilvēku pavēles. Dieva bausli atmetuši, jūs ievērojat cilvēku paražas.” [Mk.7:6-8]

Vai patiešām tiesa

Lasīt tālāk »Kas tur mirst pie krusta koka?

“Bet pie Jēzus krusta stāvēja Viņa māte, Viņa mātes māsa, Marija, Klopas sieva, un Marija Magdalēna.” [Jņ.19:25]

Kas tur mirst pie krusta koka?

Lasīt tālāk »


Garīgā impotence

…tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi. Tāpēc Dievs tagad sūta tiem maldu varu, ka tie sāk ticēt meliem, tā, ka sodā krīt visi, kas nav ticējuši patiesībai, bet vairāk mīlējuši netaisnību. [2.Tes.2:11-12]

Garīgā impotence

Lasīt tālāk »


Dieva karogs

“Un notiks tanī dienā: tautas meklēs Isaja saknes atvasi, kas viņām ir par karogu, un tās mājvieta būs pilna godības.” (Jes.11:10)

Dieva karogs

Lasīt tālāk »


Kristība vai Krustabas ? … vai tur kaut kas atšķiras?

Krustabas bija pirmais lielais mūža gods, kurā jaundzimušam tika dots vārds. Vārda došana apliecināja bērna uzņemšanu dzimtā. Nosaukums «krustabas» atvasināts no vārda «krusts», jo tam ir liela nozīme vārda došanas rituālā — zvērot pret krustu, kūmas solās sargāt bērnu.

Kristība vai Krustabas ?

Lasīt tālāk »


 1  2 »