172. Kādēļ bija nepieciešama pestīšana?Tu redzi arhīvu par kristigā jūsmošana

Tā Kunga prasības

Un tagad, Israēl, ko Tas Kungs, tavs Dievs, no tevis prasa? Neko citu kā vienīgi bīties To Kungu, savu Dievu, staigāt visur Viņa ceļos, Viņu mīlēt un Tam Kungam, savam Dievam, kalpot ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli (5.Moz.10:12)

Tā Kunga prasības

Lasīt tālāk »Miķelis Krogzems: Gaismas pils

Gan toreiz jūs, Dievu nepazīdami, kalpojāt tiem, kas pēc būtības nav dievi.
Bet tagad, kad jūs Dievu esat atzinuši vai, labāki sakot, kad Dievs jūs ir atzinis, kā tad jūs atkal atgriežaties pie nespēcīgajiem un nabadzīgajiem pirmspēkiem un tiem atkal no jauna gribat kalpot? [Gal.4:8-9]

Lasīt tālāk »


Kristus vietā

Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt, jo Tas Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa Vārdu nelietīgi valkā. (2.Moz.20:7)

Kristus vietā

Lasīt tālāk »


Justin Bieber: Pray

Sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā; …kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara, …kad jūs Dievu lūdzat, nedarait tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. (Mt.6:2-7)

Justin Bieber Pray

Lasīt tālāk »


Vai Dievs ir viens taisnīgs Dievs?

“Ak, Kungs, Israēla Dievs, Tu esi taisnīgs, jo mēs vienīgie kā izglābtie esam pāri palikuši, kā tas ir pašlaik. Lūk, mēs esam Tavā priekšā savas vainas apziņā, jo neviens nevar pastāvēt Tavā priekšā šādas lietas dēļ.” [Ezr.9:15]

Vai Dievs ir viens taisnīgs Dievs

Lasīt tālāk »