279. Ko mūsu Kungs Jēzus Kristus mums māca Svētajā Lūgšanā ar vārdiem "šodien" un "dienišķo"?


Vai Dievs ir viens taisnīgs Dievs?

“Ak, Kungs, Israēla Dievs, Tu esi taisnīgs, jo mēs vienīgie kā izglābtie esam pāri palikuši, kā tas ir pašlaik. Lūk, mēs esam Tavā priekšā savas vainas apziņā, jo neviens nevar pastāvēt Tavā priekšā šādas lietas dēļ.” [Ezr.9:15]

Vai Dievs ir viens taisnīgs Dievs


Dievs ir! Es Dievam ticu! Dievs mani pasargās!
Vai tas nav kaut kur jau dzirdēts? Vai tā to jau daudzi pirms manis nav teikuši?
Cik daudzi to vēl apliecinās dažādās valodās, tālās pasaules malās un visādās intonācijās?

Arī latvieši piesauc Dievu gan savās tautas dziesmās gan ikdienā tā vien skandina: Ak-dievs, paldies-dievam, die(va)m-žēl, ar-dievpalīgu, Jā, latvietim ir dievs, dieviņš…pasarg-dies. Nu un kas gan varēs kaitēt tādam, kuru sarga Dievs?

Skaidra lieta – kam visvairāk palīdz dievs, tam ar vislabāk klāsies virs zemes!…? Un mūsu zemē vairojas jaun-kristieši, kuriem dieviņš apsolījis dziedināšanu, labklājību un bezrūpīgu dzīvi sekojot x-tīgajai mācībai un x-tīgajiem līderiem.

Dievu neviens nav redzējis. Un arī velnam nav ķermeņa (tas ir garīga būtne) un tas ir visu viltus dievu, visu kritušo eņģeļu un apmāto citu vīlēju garīgais paraugs! Tici vien tālāk, saviem padomdevējiem. Visu viņi zina un prot, jo velns kā reiz var efektīvi ieteikt un pamācīt, brīdināt kā pazudināt citus sev līdz.

Tā nu visu ļaunu viņi izkrāso kā labu; viņi ir vienmēr iedvesmojoši; viņi allaž aicina domāt labas gaišas domas (veltītas viņam vien). Tāds nu tas velns parādās: – gaišs, mīļš, labsirdīgs, burvīgs, jauks, gudrs, jautrs, devīgs, draudzīgs, stiprs, veiksmīgs, noteikts, utt. Un ja tu esi viņa garīgais bērns, tev jātiecas kļūt tādam pašam!

Kristieša liecība ir maķenīt savādāka: “…es esmu nāvei lemts grēcinieks …manī nav nekā laba atlicis (kas nebūtu velna puves maitāts)… esi man grēciniekam žēlīgs. Kristus ir mani atpircis no velna elles, nāves grēka un mana paša samaitātā prāta varas, ka varu uz Viņu ticēt un dzīvot tajos labajos darbos, ko Viņš man iepriekš sagatavojis un laiku beigās iemantot mūžīgo dzīvošanu līdz ar citiem Kristum ticīgajiem. Kristū es esmu necienīgs un man nav nekādas algas zemes virsū par tiem pūliņiem, izsmieklu, ciešanām vajāšanām, sabiedrības atstumšanu, ka nepeldu līdz ar citiem tajā pazušanas straumē.”

Tad nu skaties un redzi, kāda liela atšķirība ir starp tevi un mani: Tu, godat.cienīt. esi svēts un tīrs un skaists un tomēr tiec rauts visiem līdz, līdz, līdz tiksi iemests ellē. Es esmu grēcīgs maita un zaimotājs, bet varu turpināt smiet un priecāties, līdz iemantošu debesis.

Nu saki, tu viens, vai Dievs ir viens taisnīgs Dievs?

Birkas: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.