337. Cik daudz un dažādas ir biktis?Tu redzi arhīvu par Eiropas Savienība

Kāpēc tāds lepnums?

“..viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā Radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi, āmen. Tāpēc Dievs viņus nodevis apkaunojošās kaislībās: sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko. Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos. Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas.” [Rom.1:25–28]

Kāpēc tāds lepnums

Lasīt tālāk »Autoritātes centrs

Zīmīgi, ka sižets kas kalpo par pamatu Eiropas Savienības karogam, mūs atkal ved atpakaļ pie Jāņa atklāsmes grāmatas. Divpadsmitās nodaļas pirmajā pantā mēs lasām: “Pie debesīm parādījās liela zīme: sieva, saulē tērpta, mēness apakš viņas kājām un viņai galvā divpadsmit zvaigžņu vainags.

Autoritātes centrs

Lasīt tālāk »


Pravietojums par zvēra zīmi

Ar savu melīgumu un pievilšanas spēku Antikrists pamazām panāk, ka tiek atjaunota pirmā zvēra vara – uzcelts un darīts dzīvs “pirmā zvēra tēls” jeb tiek atjaunota Romas impērija tās zudušajā varenībā (Atkl.13:12-15).

pravietojums par zvēra zīmi

Lasīt tālāk »


Civillaulība = prostitūcija

Grieķijas Pareizticīgā baznīca, paužot neapmierinātību par valdības plānu piešķirt vairāk tiesību nelaulātiem pāriem, oficiāli nereģistrētu vīrieša un sievietes kopdzīvi civillaulībā pielīdzināja prostitūcijai.

Civillaulība - prostitūcija

Lasīt tālāk »