280. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas piektajā lūgumā?Tu redzi arhīvu par dievkalpojuma kārtība

Luterāņu aerobika

Tiem kam sveša dievkalpojuma kārtība luterāņu baznīcā, tur redzētais var šķist gluži kā aerobika baznīcēniem.

luterāņu aerobika

Lasīt tālāk »Sensacionāls vienas minūtes dievkalpojums

Kādas ASV liberālo luterāņu draudzes mācītājs, kas ir liels amerikāņu futbola fans, vēlēdamies redzēt iemīļotās komandas spēli, saīsinājis svētdienas dievkalpojuma kārtību līdz minimumam.

Sensacionāls vienas minūtes dievkalpojums

Lasīt tālāk »


Anglikāņi izkropļo kristību praksi

Anglijas baznīca ir ieviesusi jaunu kristību dievkalpojuma kārtību, kurā nedz vecākiem, nedz krustvecākiem vairs nav jānožēlo grēki.

Lasīt tālāk »


Jēzus debesbraukšanas diena

Bet pēc tam Viņš parādījās tiem vienpadsmit pie galda sēžot un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc Viņa augšāmcelšanās Viņu jau bija redzējuši. Un Viņš tiem sacīja: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.” Un Tas Kungs, kad Viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. [Mk.16:14-20]

Lasīt tālāk »


Vēstule kristiešiem Livonijā

Lai augsti teicam vienmēr Dievu. Mūsu Tēvu, par Viņa žēlsirdību, ka Viņš savā bagātīgajā žēlastībā vedis jūs pie sava Vārda dārgumu krātuves, kurā jums dota Viņa mīļā Dēla atzīšana, tas ir, droša ķīla jūsu dzīvei un mūžīgajai dzīvībai, kas gaida Debesīs visus, kas vien līdz galam pastāv skaidrā ticībā un dedzīgā mīlestībā. Lūdzam, lai žēlīgais Tēvs uztur mūs visus un dara pilnīgus, pārvēršot Sava mīļā Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus līdzībā, Āmen.

Lasīt tālāk »