359. Kas ir necienīgs Vakarēdiena baudītājs?


Šajā pasaulē viss mainās

Zāle nokalst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi! [Jes.40:8]

Šajā pasaulē viss mainās


Šajā pasaulē viss mainās. Zāle nokalst, puķes novīst, valstis ceļas un krīt, kultūras uzplaukst un atkal izzūd, bet Dieva vārds pastāv mūžīgi mūžam.

Tomēr cilvēki nevēlas tam ticēt. Drīzāk viņi noliegs jebkādas objektīvas labā un ļaunā likumības. Viņi prātos: “Tik paraugies, cik raibas ir mūsdienu vērtības un cik atšķirīgs ir domāšanas veids, salīdzinot ar pagātnes uzskatiem!” Un tāpēc viņi apgalvo, ka pasaulē nav un nevar būt absolūtu vērtību un patiesību.

Uz to mums jāatbild ar Dieva vārda patiesību: tas tiesa, ka cilvēku likumi ir mainīgi, taču Dieva baušļos izteiktā griba ir un paliek nemainīga. Desmit baušļi saskaņā ar Jēzus un Viņa apustuļu skaidrojumu joprojām paliek spēkā. Kas pirms simts gadiem bijis grēks, ir grēks arī šodien. Kas mūsu tēvu un vectēvu laikos bijis taisns un patiess, ir taisns un patiess arī šodien.

Viss teiktais attiecas arī uz mūžīgi nemainīgo Dieva Evaņģēliju, kas mums rāda ceļu uz pestīšanu un mūžīgo dzīvību. Dievs ir devis Savu Dēlu Dieva Jēru, kas par mums visiem nesa pasaules grēku. Kas tic Jēzum, tam ir mūžīgā dzīvība. Nav cita pestīšanas ceļa kā vienīgi Viņš, kas teica: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani” [Jņ.14:6].

Dieva vārds paliks nemainīgs mūžīgi mūžam. Cilvēks, kas nepakļaujam Dieva vārda patiesībai, nolemj sevi mūžīgai pazušanai.

Bet, kas meklē mūžīgo dzīvību, vienmēr varēs priecāties par mūžīgi nemainīgo Dieva vārda patiesību, jo tad mēs zinām ceļu un varam paļauties ka tas mūs droši aizvedīs pie mērķa. Pats Dievs mums to ir solījis.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.