54. Kas ir mūsu tuvākais?


Pretošanās ļaunajiem kārdinājumiem

Kā mums pretoties paša miesas prāta, pasaules un velna kārdinājumiem?

Pretošanās ļaunajiem kārdinājumiem

Viens no pretošanās ļaunajiem kārdinājumiem veidiem ir Tēvreizes sestā lūgšanā, kurā mēs lūdzam, lai Dievs mūs pasargā no tiem visiem, lai tie mums neuzmācas un nevajā mūs un mēs nepadodamies Sātana viltībai, bet pretojamies tai ar Svētā Gara spēku, kuru saņemam, mācoties Dieva vārdu un ar sakramentiem. Tādējādi mēs varam būt pārliecināti, ka, par spīti sīvajiem Sātana uzbrukumiem un visām šā laika grūtībām, mēs beigās uzvarēsim.

Esiet stipri Kungā un viņa spēka varenībā! Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Ņemiet visus Dieva ieročus, lai jūs varētu stāties pretī ļaunajā dienā un, visu pārvarējuši, pastāvēt! Tad nu stāviet stingri, apjozušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas un apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par miera evaņģēliju! Pie visa tā vēl satveriet ticības vairogu, ar kuru nodzēst visas ļaunā ugunīgās bultas, uzlieciet pestīšanas bruņucepuri un tveriet Gara zobenu – Dieva vārdu! [Ef.6:10-17]

Esiet skaidrā prātā un nomodā: jūsu pretinieks velns kā lauva rūkdams staigā apkārt, meklēdams, ko varētu aprīt. [1.Pēt.5:8]

Tad nu pakļaujieties Dievam un stājieties pretī velnam, un tas bēgs no jums. {Jēk.4:7]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.