36. Kas ir melošana un krāpšana caur Dieva vārdu?


Lūdzies pirms seksa

Laulātiem Romas katoļiem pirms stāšanās dzimumattiecībās kopā jānoskaita speciāla lūgšana, kas ticīgos paglābs no nevajadzīga egoisma un hedonisma. Ar šādu priekšlikumu klajā nākusi Catholic Truth Society no Lielbritānijas.


Šī pirms seksa lūgšana publicēta speciālā 64 lappuses biezā Lūgšanu grāmatā laulātajiem, un tā paredzēta, lai laulātie Dievam izlūgtos patiesu mīlestību un maigumu. “Atklājam savas sirdis Tev, viens otram un Tavai taisnīgajai gribai,” teikts lūgšanas ievadā.

Catholic Truth Society ir cieši saistīta ar Anglijas un Velsas katoļu bīskapu konfederāciju. Pēc bīskapa Pola Hendriksa domā, šī lūgšana ir “drosmīga, bet laba”. “Domāju, ka tā ir nedaudz ideālistiska, bet tajā ir ietverta patiesība, ka Dievs ir attiecību starp vīrieti un sievieti pašā sirdī,” atzinis garīdznieks.

“Baznīcai ir būtiski veicināt laulības un ģimenes dzīves vērtības, un, manuprāt, šis ir viens no veidiem, kā tas panākams,” uzsver bīskaps. “Šķiet, ka agrāk neviens neko tādu nav mēģinājis ieviest, vismaz pēdējā laikā noteikti nē.”

Jaunajā grāmatā katoļiem ir iekļautas speciālas lūgšanas arī citām laulības dzīves situācijām, piemēram, saderināšanās reizei, plānojot bērna dzimšanu, grūtniecības laikā un bērnu audzināšanā.

Autori vērš uzmanību uz to, ka laulības tiek noslēgtas vienu reizi mūžā un strikti nosoda abortus. Tāpat nosodījumu izpelnījušies visi tie, kas “uzskata par grūtu vai neiespējamu saistīties laulības saitēm ar vienu cilvēku uz visu dzīvi”, un tie, kas “noliedz laulības nesagraujamību un atklāti izsmej centienus saglabāt uzticību laulātajam”.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.