143. Kāda ir bauslības un evaņģēlija atšķirība?


Grāmata par laulības biblisko pamatu

Luterisma mantojuma fondā ir iznākusi jauna kristīga grāmata “Laulība: starp Radīšanu un mūžību”. Grāmatas autors, mācītājs Guntars Baikovs norāda, ka Dieva atklāsme Bībelē nepiedāvā konkrētas atbildes uz visiem jautājumiem, kādus saistībā ar laulību būtu iespējams izdomāt un uzdot. Tomēr šajā grāmatā ir mēģināts īsumā aplūkot tās lietas, kuras tiek skaidri atklātas, lai mēs spētu izprast laulības būtību un tās pareizu lietojumu.

Luterisma mantojuma fonda valdes priekšsēdētājs, mācītājs Juris Uļģis atsauksmē par grāmatu saka: “”Jo, ko neprātīgie iekāro, tas viņus nogalina, un ģeķus pazudina viņu pašu pārgalvība.” (Sal.pam.1:32). Mēs dzīvojam neparastā laikā. Nereti šķiet, ka tas pieder pie “labā toņa” – apšaubīt un noniecināt vērtības, kuras jau kopš Radīšanas bijušas par pamatu stabilas sabiedrības pastāvēšanai; rīkoties tieši pretēji Dieva Radītāja iedibinātajai kārtībai. Redzi, mēs gribētu būt gudrāki, progresīvāki, nākotnes cilvēki ar plašāku skatu, kuriem pagātnes šaurais skatījums uz lietām vairs neder. Bet varbūt tomēr tikai neprātīgie un ģeķi, kas neizprot Radītāja dibināto kārtību?

Tā ir mūsu kopīga nelaime, mēs visi lielākā vai mazākā mērā nicinām Radītāja pamācības. Šāda attieksme neizbēgami nes rūgtus augļus mūsu dzīvēs. Dievs iesākumā visu labi darīja, arī laulība tika dibināta mūsu labad. Diemžēl, neizprotot laulības būtību, nedz saprotot cik lielu svētību Dievs caur to mums vēlas dāvāt, mēs apzogam paši sevi, atņemam gan sev, gan saviem pašiem tuvākajiem un mīļākajiem daudz laimes un prieka piepildītus mirkļus. Kā neprātīgie un ģeķi.

Luterisma Mantojuma Fonda izdotajā grāmatā “Laulība: starp Radīšanu un mūžību” tās autori sarunas formā ir mēģinājuši aplūkot, ko Dieva vārds saka par laulību. Vai vīrs netika galā ar saviem pienākumiem, kad Dievs būvēja viņam palīgu, – sievu? Vai „aizliegtais auglis” tiešām ir aizliegts? Kā tas iespējams, pakļauties viens otram? kurš tad beigu beigās ir „galva” laulībā? Ar kuru brīdi laulība iesākas un kad tā faktiski jau vairs neeksistē? Ko darīt, ja laulība izjukusi tevis dēļ?

Uzreiz gan jāsaka, ka Dieva atklāsme Svētajos Rakstos – Bībelē – nepiedāvā konkrētas atbildes uz visiem jautājumiem, kādus saistībā ar laulību būtu iespējams izdomāt un uzdot. Tomēr šajā grāmatā mēģināts īsumā aplūkot tās lietas, kuras mums ir skaidri atklātas. Un to nav maz. Varētu pat teikt, ka pilnībā pietiekami, lai mēs spētu izprast laulības būtību un tās pareizu lietojumu. Kā prātīgi, ne kā ģeķi.”

Mg. theol. Voldemāra Lauciņa grāmatas vērtējums: “Mācītāja Guntara Baikova un viņa sievas Janas sarunas veidā tapusī grāmata ir vērtīgs ieguvums lasītājiem, kuri vēlas uzzināt vai atsvaidzināt savas zināšanas par laulības biblisko pamatu. Grāmata iedrošina lasītāju izvēlēties mūsdienās ne tik populāru ceļu – meklēt atbildes jautājumiem par laulību Rakstos, ne ārpus tiem. Ieskats katram laulātajam un laulībai kopumā nozīmīgajā radīšanas un grēkā krišanas stāstā bagātina lasītāja izpratni par vīra un sieves attiecību ikdienu un laulības vērtību Dieva acīs.”

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

2 atsauces par “Grāmata par laulības biblisko pamatu”

  1. rausitis:


    Ļoti laba, tūlīt būšu izlasījusi. Stiprina un iepriecina.
    Gribētu uzdāvināt īpaši visiem tiem pāriem, kuri dodas uz iesvētes mācībām tikai mērķi salaulāties.

  2. kā tas ir:


    Vai tik nebūs atkal kārtējais apnicīgi skaistais teksts par to kā būtu jābūt, jo Dievamžēl, iedzimtais grēks laulību ir samaitājis līdz nepazīšanai?Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.