77. Kad mums ir tiesības un pienākums ziedot savu dzīvību?


Kristieša bruņa

Kristietis ir karavīrs. Bībele saka: “Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret … pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.” [Ef.6:11-12]

Kristieša bruņa

Kristieša cīņa ir garīga, tādēļ viņam nepieciešami garīgi ieroči un garīgs aizsardzības ekipējums.

Kristieši cīnās “gurnus apjozuši ar patiesību.” [Ef.6:14] Kā austrumos apjož jostu, lai apģērbs nepītos pa kājām, tā arī patiesība neļauj mums maldīties. Tā attur no kompromisiem ar pretinieku. Mēs stāvēsim noteikti un taisni, ja nešūposimies šurpu un turpu no jaunu mācību vējos.

Kristīgā patiesība ir Dieva vārds, Bauslības un Evaņģēlija vēsts, viss Evaņģēlijs ar visiem, Rakstos atklātajiem, tā ticības artikumiem. Mūsu grēku dēļ krustā sistais Kristus ir Rakstu sirds, un to mēs pieņemam ticībā Svētā Garā spēkā žēlastības līdzekļos.

Kristieša apģērbs ir taisnības bruņas [Ef.6:14]. Kad Kristus ticībā ir mūsu, Viņš apklāj mūsu grēcīgumu. Kristū mēs esam Dievam pieņemami. Un pār Kristu sātanam nav nedz spēka, nedz varas. Kristus tātad ir bruņas, kurās mums jātērpjas, lai kaujā uzvarētu.

Kristieša kara apavi ir apņemšanās “kalpot miera evaņģēlijam.” [Ef.6:15] Kristietis nevar samierināties ar ļaunumu, tādēļ viņš ir karavīrs. Tomēr galvenais kristieša uzdevums ir būt miera nesējam, [Mt.5:9] tādēļ mums tika dots Evaņģēlijs. Tas māca par to mieru, ko atnesis Kristus, samierinot mūs ar Dievu. Evaņģēlijā nemierīga sirdsapziņa atrod mieru. Brīdī, kad Dievs dāvāja mums mūsu grēku piedošanu, augšāmceļot savu Dēlu no mirušajiem, sākās jauna miera ēra. Šis miers ir garīgs, nevis pasaulīgs un laicīgs. Tas pastāv nevis ārēji šajā pasaulē, bet ticīgo sirdī. Kristieši ir sūtīti pasludināt šo mieru.

Kristieša vairogs ir ticība. Tajā nodziest “visas ļaunā ugunīgās bultas.” [Ef.6:16] Visas apsūdzības un kārdinājumi tiek atsisti.

Mūsu bruņucepure ir pestīšana, kas sagaida mūs Pastarajā dienā. Šī cerība dāvā mums spēku, ka drosmīgi varam pacelt savas acis un pārliecībā turpinā savu ceļu.

Mums ir dots arī ierocis. Tas ir Gara zobens jeb Dieva vārds. Kristieša ierocis nav miesīgs un taustāms. [2.Kor.10:8] Mēs cīnāmies “nevis ar cilvēciskiem spēkiem un gudrību, bet Svētā Gara spēkā, visdziļākajā nespēkā, apdalītībā un pazemībā,” kā sacījis Dr.Luters.

Ar šiem ieročiem šādās bruņās pat visvājākais spēj cīnīties ar pārliecību, jo tās ir Dieva dāvanas. Pat ja esam nedrīgi, Dievs mūs sargā šajās bruņās. Pat ja mēs esam vāji, Dieva vārdā ir Dieva spēks un šis spēks nemazākā mērā nav atkarīgs no mums pašiem. Tā mēs uzvarēsim ar Dieva palīgu.

Birkas:Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.