266. Kas ir vislabākā lūgšana?


Kristība kā tava aizsardzība

Kādēļ redzamajā attēlā Kristība ir atainota kā bēgošs lauva? Mārtiņš Luters skaidro, ka tad, kad cilvēki saka: “Esmu kristietis,” šie vārdi paši par sevi velnu nebaida. Turpretī, ja kāds saka: “Esmu Kristū kristīts,” tad šāda ticības apliecība liek velnam mesties bēgt.

Kristība kā tava aizsardzība

BŪTISKĀ ATŠĶIRĪBA

Pirmā frāze, “es esmu kristietis”, varētu nozīmēt vienīgi to, ka tās autors apzinās Jēzus esamību. Savukārt otrā frāze, “esmu Kristū kristīts”, jau apliecina, ka tās autors ne tikai apzinās Jēzus esamību, bet arī to, ka ar Dieva Tēva starpniecību, Kristības brīnumā viņš ir tapis savienots ar Kristu (Rom.6:5).

Kristū tiekot kristīti un tādējādi vienoti ar Viņu Dieva vārda spēkā (Rom.6:5; Kol.3:3), mēs piedzīvojam Kristus ienākšanu mūsu dzīvē (Jņ.14:23). Savukārt velns vēlas par katru cenu izvairīties no Viņa. Luters mums atgādina, ka šī Bībeles patiesība ir mūžam aktuāla: caur Kristību Jēzus ienāk mūsos, lai pasargātu no velna destruktīvās varas. To skaidro arī Sv. Pāvils: “Līdz ar Kristu [Kristībā] esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus” (Gal.2:20).

Minēsim kādu vienkāršu piemēru, kas, iespējams, palīdzēs labāk saprast, kādēļ tieši Kristus ienākšana mūsu dzīvē ir galvenais faktors, kas pasargā mūs no velna. Pieņemsim, ka kāds ļaunu nolūku vadīts cilvēks klauvē pie durvīm mājai, kur tai brīdī vienatnē palicis bērns. Šis bērns varētu viņam sacīt: “Mani sauc Jānītis, un es zinu, ka mans tētis ir ļoti stiprs,” vai arī viņš varētu sacīt: “Mani sauc Jānītis, un mans stiprais tētis ir mājās, gatavs mani aizstāvēt!” Šos bērna vārdus varētu salīdzināt ar mūsu iepriekš pieminētajām frāzēm “es esmu kristietis” un “Kristībā esmu vienots ar Kristu, un Viņš mīt manī un pasargā mani”. Uz visiem kristītajiem kristiešiem attiecas Dieva vārda apsolījums, ka Jēzus, miesā nākušais Vārds (Jņ.1:14), ir pieveicis velnu un visus ļaunos spēkus, kas pastāvīgi tīko mūs nobeigt. “Es esmu jums rakstījis.., jo ..Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši (1.Jņ.2:14).

Atšķirību starp to, ko nozīmē apzināties Jēzus esamību vai apzināties, ka caur Dieva doto brīnumaino Kristības dāvanu Viņš dzīvo mūsos, pasargājot no visa ļauna, varētu ilustrēt ar vēl kādu piemēru.

Kāds, kuram nākas ceļot pa zemi, kurā plosās holēras epidēmija, varētu teikt: “Es zinu, ka ir tādas vakcīnas, kas ļauj cilvēkiem nesaslimt ar holēru.” Taču šādas zināšanas pašas par sevi vēl nepasargā cilvēku no šīs briesmīgās slimības. Cita lieta, ja viņš saka: “Esmu potējies pret holēru, un šī manā organismā esošā vakcīna neļaus holēras infekcijai mani uzveikt.” Šāda potēšana nodrošina pilnīgu aizsardzību.

Protams, šie piemēri ir vienkāršoti, tomēr tie var palīdzēt jums labāk izprast, kāda ir atšķirība starp tiem, kas vienkārši apzinās Kristus esamību, un tiem, kas Kristībā ir vienoti ar Viņu (Rom.6:3–5), tādējādi zinot, ka Viņš mīt viņos un pasargā no visa ļauna (1.Jņ.2:14).

DIEVS NEĻAUS VELNAM JŪS IZNĪCINĀT

Saskaroties ar velnu un viņa vareno spēku, nedzīvojiet tikai vienkāršā apziņā par Jēzu. Tā vietā pieņemiet absolūtu pārliecību, ka Jēzus dzīvo jūsos, pasargājot “pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā” (Ef.6:12). Kristus, dzīvais Vārds, Savos sakramentos jums dod spēku, kas ļaus uzveikt velnu. Šie sakramenti un Dieva vārds ir līdzekļi, ar kuru palīdzību Kristus, jūsu Aizstāvis, ienāk jūsos un ņem tur mājas vietu, nodrošinot pilnīgu aizsardzību (Jņ.14:23). Ielāgojiet un lieciet pie sirds šo Dieva apsolījumu: “Lielāks ir Tas [Jēzus], kas jūsos, nekā tas [sātans], kas ir pasaulē (1.Jņ.4:4). Sastopoties ar šo Vārdu un Dieva dāvāto Kristības brīnumu, velnam neatliek nekas cits, kā glābties bēgot (kā tas ir atainots šeit redzamajā attēlā). Tādēļ esiet droši šajā pārliecībā un dzīvojiet priekā un paļāvībā uz Kristu!

    Mīļais Kungs Jēzu, es pateicos Tev par tavu Kristības velti, ko Tu man dod ticībā. Tieši šīs ticības veltes dēļ es ne tikai apzinos Tavu klātbūtni, bet arī varu skaidri zināt, ka Tu mīti manī, aizsargājot mani no ļaunā. Ak, Kungs, liec visām “valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un.. ļaunajiem gariem pasaules telpā (Ef.6:12) uz mūžiem atstāties! Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.