116. Kādai sirdij mums ir jābūt, vadoties pēc Dieva Vārda?


Par iekšēju vienību starp Kristu un Viņa ticīgajiem

Pāris vārdu par brīnišķīgo lietu, ko Kristus apsola un veic, kad izdala Savu miesu un asinis kā mūsu dvēseles barību.

Par iekšēju vienību starp Kristu un Viņa ticīgajiem

Proti tie sola iekšēju vienību starp Viņu un Viņa ticīgajiem.

Par to Kristus ļoti skaidri runā: “Kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Mani, un Es viņa” (Jņ.6:56).

Tūdaļ pēc Svētā Vakarēdiena iestādīšanas Viņš saka: “..jūs atzīsit, ka Es esmu Tēvā un jūs Manī, un Es jūsos” (Jņ.14:20). “ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Mani paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt” (Jņ.15:5).

Pēc maza brīža Viņš saka Tēvam: “Un to skaidrību, ko Tu Man esi devis, Es esmu devis viņiem, lai viņi ir viens, tāpat kā Mēs esam viens: Es viņos un Tu Manī, ka viņi ir pilnīgi viens, lai pasaule atzīst, ka Tu esi Mani sūtījis un viņus esi mīlējis tāpat, kā Tu Mani esi mīlējis” (Jņ.17:22-23).

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.